TVN24 Biznes | Z kraju

Dowód osobisty dla dziecka. Jak długo trwa wyrobienie dokumentu?

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Testowa produkcja nowych dowodów osobistych
MSWiATestowa produkcja nowych dowodów osobistych

Dowód osobisty dla dziecka przydaje się głównie podczas podróży zagranicznych. Chociaż dokument ten jest obowiązkowy jedynie dla pełnoletnich, mogą go uzyskać także młodsze osoby. Jak wyrobić dowód dziecku i ile to kosztuje?

● Prawo do wyrobienia dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi, również dzieciom. ● Dowód osobisty dla dziecka przydaje się w podróży – na terenie Unii Europejskiej może zastępować paszport. ● Wniosek o wyrobienie dowodu dla dziecka może złożyć rodzic, opiekun albo kurator. ● Dowód osobisty dziecka do piątego roku życia jest ważny pięć lat, dla dzieci starszych – 10 lat.

Funkcjonowanie dowodów osobistych jest w Polsce regulowane ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

Z kolei zasady wydawania, odbioru, postępowania w razie utraty czy uszkodzenia, zasady zwrotu i unieważniania dowodów osobistych określone zostały na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r.

Dowód osobisty dla dziecka – kiedy się przydaje?

Posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkowe dla każdego pełnoletniego obywatela. Jednocześnie prawo do wyrobienia tego dokumentu przysługuje wszystkim, a więc również dzieciom.

Dowód osobisty dziecka przydaje się przede wszystkim w podróży. Może zastępować paszport podczas wyjazdów do innych państw Unii Europejskiej, a jego wyrobienie bywa szybsze – zwłaszcza latem.

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Można go złożyć w urzędzie, a w szczególnych przypadkach – poza urzędem, np. we własnym domu. Od 27 lipca zniknęła możliwość składania wniosku o dowód osobisty przez internet.

Należy pamiętać, że do składanego wniosku konieczne będzie załączenie zdjęcia dziecka, a w przypadku opiekunów prawnych i kuratorów – także kopii dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki nad nieletnim. 

Informacje na temat wymogów, jakie powinno spełniać zdjęcie dziecka do dowodu osobistego, można sprawdzić na stronie gov.pl.

Wniosek o dowód dla dziecka można wypełnić w dowolnym urzędzie gminy. Należy tylko zabrać ze sobą własny dowód osobisty lub paszport.

W szczególnych sytuacjach, np. ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, może nie być jednak możliwe osobiste odwiedzenie urzędu. Wówczas wniosek o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego można złożyć w miejscu, w którym się przebywa. W takiej sytuacji należy skontaktować się z najbliższym urzędem gminy, wyjaśnić, dlaczego nie można samemu stawić się w urzędzie, i uzgodnić z urzędnikiem dalsze postępowanie. 

Ile trwa wyrobienie dowodu?

Na wyrobienie dowodu osobistego urząd ma 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Najczęściej na dokument czeka się jednak krócej.

W szczególnych przypadkach możliwe jest również wydłużenie się czasu oczekiwania na dowód osobisty do ponad 30 dni kalendarzowych. O takich sytuacjach urzędnik zawsze wcześniej powiadamia.

To, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić samemu online.

Odbiór dowodu osobistego dla dziecka

Gotowy dokument należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie, do którego skierowany był wniosek. 

Do urzędu należy przyjść z dzieckiem, dla którego wyrabiany był dokument – chyba że dziecko ma poniżej pięciu lat, wtedy nie musi być obecne. Nie musi też przychodzić ten sam rodzic, który składał wniosek. Przy odbiorze należy okazać własny dowód osobisty lub paszport celem potwierdzenia tożsamości.

Jeżeli dziecko ukończyło 13. rok życia, może samodzielnie odebrać dowód osobisty.

Dowód osobisty dla niemowlaka

Nie ma dolnej granicy wieku, od której można wyrobić dowód osobisty dla dziecka. Dokument ten można wyrobić nawet dla niemowlaka, jego termin ważności będzie jednak wówczas krótszy. 

Dowód osobisty dla dziecka jest ważny: - pięć lat w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia, - 10 lat w przypadku dzieci powyżej piątego roku życia.

Koszt wyrobienia dowodu osobistego

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne – również w przypadku dzieci, dla których posiadanie dowodu osobistego nie jest jeszcze obowiązkowe.

Nic nie płaci się również za wyrobienie nowego dokumentu w przypadku zgubienia dowodu osobistego, uszkodzenia go lub kradzieży. 

Akty prawne: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości