Rzecznik Episkopatu: ustawa o ograniczeniu handlu nie jest satysfakcjonująca

Z kraju

tvn24Komisja przyjęła projekt ustawy ograniczający handel w niedziele

Uchwalona przez Sejm ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę nie jest satysfakcjonująca, choć jest krokiem w kierunku odzyskania niedziel wolnych od pracy- głosi piątkowy komunikat rzecznika Konferencji Episkopatu Polski księdza Pawła Rytel-Andrianika. Biskupi od jej złożenia na ręce marszałka popierali pierwotną wersję projektu ustawy, która przewidywała wszystkie niedziele miesiąca wolne od handlu.

Sejm przyjął projekt ustawy stopniowo ograniczającej handel w niedziele. Przepisy mają wejść w życie 1 marca przyszłego roku.

Projekt ustawy zakłada, że od marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia, w 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele z pewnymi odstępstwami.

Takie regulacje Konferencja Episkopatu Polski nazywa "niewystarczającymi".

Przede wszystkim biskupi widzą "konieczność przywrócenia całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych." - napisano w komunikacie KEP przesyłanym tvn24bis.

Biskupi opowiadają się za wszystkimi niedzielami wolnymi od pracy. W komunikacie podkreślono "konieczność przywrócenia całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych."

Projekt z poparciem

Projekt ustawy trafił do Sejmu jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność". Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami.

Kiedy projekt złożono na ręce marszałka Sejmu jesienią ubiegłego roku, od razu zyskał on poparcie KEP.

"Wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków" - podkreślało prezydium Konferencji Episkopatu Polski. "Podobnie jak obywatele innych krajów europejskich, także Polacy – bez względu na religię czy światopogląd – winni mieć prawo do wolnej niedzieli" - głosił wydany wtedy komunikat.

"Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników, a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli. Powszechnie oczekuje się, że inicjatywa związku zawodowego NSZZ „Solidarność” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i kulturową" - odniesiono się w ubiegłorocznym komunikacie do projektu ustawy.

Wykorzystywani

W ostatnim dniu października br. biskupi z prezydium KEP po raz kolejny zajęli stanowisko w sprawie. Zaapelowali do rządzących: "Niech integralnym elementem przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy niepodległości Polski stanie się prawne i definitywne zabezpieczenie wolnej od pracy niedzieli, jako spoiwa umacniającego narodową wspólnotę".

Zaznaczyli też, że osoba, której odbiera się wolną niedzielę, jest kimś wykorzystywanym. "Rzecz nie dotyczy jedynie osób pracujących w handlu – choć to ich los najbardziej leży nam na sercu. Wykorzystywani są również i ci, którym – oferując spędzanie jedynego wolnego dnia w handlowej galerii – zacieśnia się tym samym obszar budowania relacji z innymi do samej tylko konsumpcji, do zdobywania nowych towarów, mających rzekomo nieustannie poprawiać standard życia, co ostatecznie jest formą materializmu praktycznego" – podkreślili biskupi.

Prezydium KEP tworzą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki; jego zastępca, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Autor: ps//dap / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock