Sto zmian dla firm. Urzędnicy będą musieli szybko nauczyć się nowych zasad

Z kraju

ShutterstockW Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu zmian KPA, który ma zmienić sposób działania organów administracji publicznej

Nowela Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która składa się na pakiet stu zmian dla firm, ma wejść w życie już od czerwca. - Projektodawca zakłada bardzo krótki, jak na tak dużą reformę proceduralną, okres vacatio legis - wskazuje prawnik Konrad Młynkiewicz, który zastanawia się czy urzędnicy zdążą dostosować swoje postępowanie w tak szybkim czasie.

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu zmian KPA, który ma zmienić sposób działania organów administracji publicznej, w tym przyspieszyć postępowania. W większym stopniu sprawy mają być załatwiane w oparciu o dialog, co ma zmniejszyć zaskarżalność decyzji. Ponadto nakładanie kar administracyjnych ma być adekwatne do naruszenia przepisów i okoliczności konkretnej sprawy.

Sto zmian dla firm

- Projektodawca zakłada bardzo krótki, jak na tak dużą reformę proceduralną, okres vacatio legis, przewidując, że przepisy zaczną obowiązywać już 1 czerwca 2017 r. Czy urzędnicy zdążą przygotować się do procedowania wedle nowych zasad w tak krótkim czasie? - zastanawia się Konrad Młynkiewicz z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Procedura administracyjna ma zostać rozszerzona o możliwość zawarcia ugody, jak również przeprowadzenia w toku postępowania administracyjnego mediacji.

- Czas pokaże, czy instytucje te będą wykorzystywane w praktyce, czy pozostaną jedynie dobrym zamysłem legislacyjnym, rzadko kiedy wykorzystywanym w praktyce - wskazuje.

Zdaniem eksperta "jak najlepiej należy ocenić regulacje, które zmierzają do zdyscyplinowania organów w terminowym załatwianiu sprawy".

Instytucja ponaglenia

Jak zauważa, w projekcie pojawia się nowa instytucja "ponaglenia".

- O ile samo ponaglenie jest zbliżone do dziś istniejącej instytucji zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie, o tyle działanie organów administracji, po wpłynięciu takiego środka, ulec ma znaczącej zmianie - wskazuje Młynkiewicz.

Ponaglenie ma bowiem zostać przekazane organowi wyższego stopnia nie później niż 7 dni od dnia jego otrzymania wraz z przedstawieniem pisma ustosunkowującego się do treści ponaglenia. Co więcej organ wyższego stopnia będzie miał obowiązek rozpoznania ponaglenia w terminie też 7 dni.

Odpowiedzialność administracji

- Projektowane przepisy wprowadzają również odpowiedzialność pracownika organu administracji publicznej, jeśli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku zawiadomienia o braku zakończenia postępowania w terminie i wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy - podkreśla prawnik.

Według założenia, wątpliwości interpretacyjne mają być rozstrzygane na korzyść zainteresowanej strony.Zdaniem prawnika, "w praktyce wiele przepisów może budzić większe bądź mniejsze wątpliwości interpretacyjne" - uważa Młynkiewicz.

- Zwrócić należy uwagę, że norma ta nie dotyczy rozstrzygania wątpliwości faktycznych, lecz wątpliwości co do treści normy prawnej. Organy administracji publicznej staną zatem przed trudnym zadaniem każdorazowego rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony - uważa Młynkiewicz.

Zupełnie nową instytucją prawną będzie z kolei umowa administracyjna. Podkreśla, że proponowane zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego definiują również nowy sposób załatwienia spraw administracyjnych poprzez milczącą zgodę.

Zobacz główne założenia Konstytucji dla Biznesu:

Główne założenia Konstytucji dla BiznesuTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock