Zdjęcia do dowodu, paszportu, prawa jazdy i legitymacji – jakie wymagania muszą spełnić

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, gov.pl
Cieszyński o tym, kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste
Cieszyński o tym, kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste
TVN24
TVN24Cieszyński o tym, kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste

Wyrabianie dokumentów często wiąże się z obowiązkiem dostarczenia swoich aktualnych zdjęć. Wymagania dotyczące fotografii są różne w zależności od tego, który dokument chcemy wyrobić. Jakie zdjęcia są wymagane do dowodu osobistego, a jakie do paszportu, prawa jazdy lub legitymacji?

Zdjęcia do dokumentów muszą być aktualne, o naturalnych kolorach. Muszą też spełniać określone wymogi dotyczące ustawienia i widoczności elementów twarzy.Zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy mają wymiary 35 na 45 mm.W przypadku legitymacji szkolnych i studenckich poszczególne placówki oświatowe mogą ustalać własne wymagania.Posiadanie na zdjęciu zarostu, biżuterii, nakrycia głowy lub ciemnych okularów jest ściśle regulowane i nie może utrudniać rozpoznania fotografowanej osoby.

Wymagania dotyczące zdjęć do dokumentów regulowane są odrębnymi przepisami w zależności od rodzaju dokumentu. W przypadku dowodów osobistych i paszportów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. W przypadku prawa jazdy właściwe jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Odnośnie do legitymacji szkolnych lub studenckich nie ma regulacji ustawowych. Choć istnieją pewne najczęściej spotykane standardy w tym zakresie, to placówki oświatowe mogą same decydować o wymaganiach dotyczących tych fotografii.

Zdjęcia do dokumentów – ogólne zasady

Przygotowując się do zrobienia zdjęć do dokumentów, w pierwszej kolejności należy pamiętać o pewnych ogólnych zasadach, które mają zastosowanie bez względu na to, jaki dokładnie dokument planujemy wyrabiać.

Ogólne zasady dotyczące zdjęć do dokumentów to:

Zdjęcie musi być aktualne, czyli nie starsze niż sześć miesięcy przed składaniem wniosku. ● Zdjęcie powinno być ostre, posiadać naturalny kontrast i neutralną kolorystykę – tak, by oddawać naturalny kolor skóry. ● Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym, jasnym tle, pozbawionym cieni i ozdób. ● Zdjęcie powinno obejmować całą głowę łącznie z jej czubkiem oraz górną część barków.70-80 proc. powierzchni zdjęcia powinna zajmować równomiernie oświetlona twarz o neutralnym wyrazie – bez uśmiechu, z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami.  ● Na zdjęciu nie można mieć elementów utrudniających rozpoznanie, np. nakrycia głowy lub okularów przyciemniających. ● Zdjęcie nie może być uszkodzone, np. mieć widocznych zagięć papieru lub plam. ● Na zdjęciu musi być widoczna jedynie osoba, która jest fotografowana.

Zdjęcie do dowodu osobistego

Każdy pełnoletni obywatel Polski ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. By wyrobić nowy dowód osobisty musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy, a wraz z nim dostarczyć kolorową, papierową fotografię o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości. 

Istotne jest odpowiednie ustawienie twarzy na zdjęciu. Twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu fotograficznego i być trzymana prosto – nie można jej przekrzywiać ani w bok, ani w górę lub w dół. Konieczne jest, aby na zdjęciu był dobrze widoczny owal całej twarzy, nie półprofil. 

Szczególne znaczenie mają dobrze widoczne na zdjęciu oczy. Muszą one być skierowane prosto w obiektyw i dobrze widoczne wraz ze źrenicami, a więc nie mogą być zamknięte ani zasłonięte np. włosami. Nie jest również dopuszczalny tzw. efekt czerwonych oczu. Nie muszą być natomiast widoczne na zdjęciu uszy, a fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Jeżeli fotografowany ma wadę wzroku, dopuszczalne jest, aby miał na zdjęciu noszone na co dzień okulary korekcyjne, o ile na zdjęciu nadal jego oczy będą dobrze widoczne, a w szkłach okularów nie będzie odbijać się światło. Osoba ta może również mieć na zdjęciu soczewki kontaktowe, jeżeli nie będą one zmieniać naturalnego kształtu ani koloru oczu. Zdjęcie w przyciemnianych okularach jest natomiast dopuszczalne jedynie, gdy fotografowana osoba ma wadę wzroku i załączy do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Noszenie biżuterii na zdjęciu jest dopuszczalne, o ile nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Podobnie jest w przypadku zarostu – można mieć na zdjęciu brodę lub wąsy, o ile nie będzie to utrudniało rozpoznania fotografowanej osoby. Niedopuszczalne są natomiast jakiekolwiek nakrycia głowy z wyjątkiem osób, u których noszenie określonego nakrycia jest wymagane religią. W takich przypadkach do wniosku o wyrobienie dowodu osobistego konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności do danej wspólnoty religijnej.

Zdjęcie do dowodu online

Wniosek o wydanie dowodu osobistego do niedawna można było złożyć zarówno osobiście w urzędzie, jak też elektronicznie przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie obywatel.gov.pl. W tym drugim przypadku wymagano załączenia zdjęcia w formie elektronicznej i w rozdzielczości minimum 492 × 633 piksele. 

Jednak od 27 lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania wniosku o dowód osobisty przez internet. Likwidacja tej możliwości wprowadzona została w związku ze zmianą przepisów oraz koniecznością pobierania odcisków palców i składania odręcznego podpisu wnioskodawcy. Oznacza to, że aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, konieczne jest udanie się do dowolnego urzędu gminy.

Ile zdjęć do dowodu?

Wyrabiając dowód osobisty, obowiązkowe jest dostarczenie jednej kopii zdjęcia

Dowód osobisty można bezpłatnie wyrobić także każdemu niepełnoletniemu obywatelowi Polski. W przypadku dowodu osobistego dla dziecka wymagania dotyczące fotografii są nieco mniej restrykcyjne, np. dziecko poniżej piątego roku życia może się na zdjęciu uśmiechać.

Zdjęcie do paszportu

Przy składaniu wniosku o wyrobienie paszportu wymagania dotyczące zdjęcia są takie same jak w przypadku dowodu osobistego. Oznacza to, że wymagana jest jedna, kolorowa, papierowa fotografia o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości. Takie same jak w przypadku dowodów osobistych są również wymagania dotyczące ustawienia twarzy, widoczności jej owalu, a także oczu, uszu i włosów. 

Wniosek taki można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym – ich adresy dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Zdjęcie do prawa jazdy

Wymagania dotyczące zdjęcia do prawa jazdy są takie same jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego oraz paszportu. Jedna wymagana kopia zdjęcia musi mieć wymiary 35 mm szerokości i 45 mm wysokości, być kolorowa i w formie papierowej. 

Obowiązują również jednakowe zasady dotyczące ustawienia twarzy na zdjęciu, kolorystyki zdjęcia oraz noszenia okularów, ozdób czy nakryć głowy. W przypadku osób, które ze względu na wadę wzroku są uprawnione do zrobienia zdjęcia w przyciemnianych okularach, takie samo zdjęcie muszą one mieć także w dokumencie tożsamości. Taka sama zasada dotyczy osób, które z powodów religijnych mogą mieć na zdjęciu nakrycie głowy – zdjęcie w takim nakryciu muszą mieć również w dokumencie tożsamości.

Zdjęcie do legitymacji

Wymogi dotyczące zdjęć do legitymacji szkolnych i studenckich nie zostały uregulowane ustawowo. Oznacza to, że o wymogach tych mogą decydować same placówki oświatowe i to w nich należy szukać pewnych informacji. 

W przypadku legitymacji szkolnych najczęściej oczekiwane są zdjęcia o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości, a więc jednakowe jak w przypadku innych dokumentów tożsamości. W niektórych szkołach wymagane jest jednak ustawienie głowy nie na wprost, ale z półprofilu – w razie wątpliwości należy pytać pracowników konkretnej placówki.

W przypadku legitymacji studenckich wymagania dotyczące zdjęć znaleźć można zwykle na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Często spotykanym wymogiem jest np. dostarczenie zdjęcia w wersji cyfrowej w rozmiarze 232 na 291 pikseli, co pozwala na wydruk takiego zdjęcia w rozmiarze 2 na 2,5 cm.

Akty prawne: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego; Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: CPD MSWiA

Pozostałe wiadomości

PKB Polski może wzrosnąć o 0,4 procent w 2023 roku ze względu na osłabiony popyt wewnętrzny, wysoką inflację i restrykcyjną politykę monetarną, zaś w 2024 roku wzrost powinien odbić do 2,6 procent - prognozuje OECD w najnowszym raporcie. Z kolei w 2025 roku organizacja spodziewa się wzrostu na poziomie 2,9 procent.

Nowe prognozy gospodarcze dla Polski

Nowe prognozy gospodarcze dla Polski

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Ustanowienie 24 grudnia, czyli Wigilii, dniem wolnym od pracy jest rozwiązaniem bardzo oczekiwanym przez zatrudnionych w sklepach - stwierdził w komentarzu do przyjętych w środę przez Sejm zmian w zakazie handlu wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Handlu NSZZ "Solidarność" Paweł Skowron. Jak dodał, związkowcom zależało jednak na tym, żeby czas pracy w dodatkowe niedziele handlowe miał skrócony wymiar.

Zmiany w zakazie handlu. Solidarność komentuje

Zmiany w zakazie handlu. Solidarność komentuje

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Na granicy Polski ze Słowacją na początku października przywrócono tymczasowe kontrole. Jak wynika z najnowszego projektu rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), mają one potrwać jeszcze przynajmniej do 2 stycznia 2024 roku.

Kontrole na granicy ze Słowacją. Jest projekt

Kontrole na granicy ze Słowacją. Jest projekt

Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Po ataku hakerów na ALAB Laboratoria infolinia Biura Informacji Kredytowej jest "ekstremalnie obciążona". - Klienci pytają głównie, jak się uchronić przed ryzykiem wyłudzenia - przyznała w rozmowie z TVN24 Biznes Aleksandra Stankiewicz-Billewicz z biura prasowego BIK.

"Ekstremalne obciążenie infolinii" po wycieku danych

"Ekstremalne obciążenie infolinii" po wycieku danych

Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Najnowszy i największy blok elektrowni atomowej Olkiluoto, położonej na zachodnim wybrzeżu Finlandii, został ponownie, w odstępie około tygodnia, automatycznie odłączony od sieci. Do awarii doszło w trakcie przeprowadzania jednego z testów. Badane są przyczyny – przekazał w środę po południu operator TVO. 

Jeden z największych reaktorów na świecie odłączony od sieci. "Badane są przyczyny" awarii

Jeden z największych reaktorów na świecie odłączony od sieci. "Badane są przyczyny" awarii

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Kobiety są głównym celem nienawiści w internecie, w tym wulgarnego języka, molestowania i przemocy seksualnej - wynika z ogłoszonego w środę raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).

Raport: kobiety są głównym celem nienawiści w internecie

Raport: kobiety są głównym celem nienawiści w internecie

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Od 1 stycznia 2024 roku na stacjach paliw zostanie wprowadzone do sprzedaży nowy typ paliwa - benzyna E10. Nie do wszystkich aut będzie można ją zatankować, ale kierowcy będą mogli to sprawdzić za pomocą specjalnej wyszukiwarki. Resort klimatu na miesiąc przed zmianami przypomina, co warto wiedzieć o nowym paliwie.

Ważna zmiana na stacjach paliw. Ministerstwo wyjaśnia

Ważna zmiana na stacjach paliw. Ministerstwo wyjaśnia

Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Santander Bank Polska od 29 listopada wprowadził do oferty kredyt hipoteczny w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 procent" - poinformował bank w komunikacie. Pierwotnie miało się to stać 20 listopada.

Dopłaty do raty w kolejnym dużym banku

Dopłaty do raty w kolejnym dużym banku

Autor:
JW/dap
Źródło:
PAP Biznes

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o zamrożeniu cen energii, gazu i ciepła. Duży spadek podczas środowych notowań na warszawskiej giełdzie zanotował w związku z tym kurs akcji Orlenu. Spółka ma być objęta gazową składką na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego sfinansowany ma być program osłonowy dotyczący cen prądu.

Projekt w sprawie cen prądu. Kurs Orlenu ostro w dół

Projekt w sprawie cen prądu. Kurs Orlenu ostro w dół

Aktualizacja:
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Skala i długość trwania protestu rodzą coraz poważniejsze konsekwencje dla polsko-ukraińskich relacji politycznych i gospodarczych oraz negatywnie rzutują na międzynarodową pozycję Polski - oceniła Rada Przedsiębiorczości. Wyjaśniła, że problemy transportowe na granicy szkodzą polskiej racji stanu, w centrum której leży zdolność Ukrainy do odpierania rosyjskiej agresji. Zaapelowała do polskich władz o natychmiastowe zaangażowanie się w ich rozwiązanie.

"Narastające problemy branży zbyt długo pozostawały nierozwiązane"

"Narastające problemy branży zbyt długo pozostawały nierozwiązane"

Aktualizacja:
Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP

Sejm przyjął z poprawką nowelę ustawy w sprawie zakazu handlu w tegoroczną Wigilię. Przepis wprowadza zakaz handlu 24 grudnia oraz pozwala na otwarcie sklepów w dwie niedziele poprzedzające, czyli 10 i 17 grudnia.

Jest plan na niedziele handlowe w grudniu. Decyzja posłów

Jest plan na niedziele handlowe w grudniu. Decyzja posłów

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Niemcy w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z prawa UE - podało w środę Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodano, że sprawa dotyczy uprzątnięcia 35 tysięcy ton odpadów, które z Niemiec "trafiły nielegalnie do Polski".

Skarga na Niemcy do TSUE. Komunikat ministerstwa klimatu

Skarga na Niemcy do TSUE. Komunikat ministerstwa klimatu

Autor:
JW/dap
Źródło:
PAP

Nowy minister finansów Andrzej Kosztowniak jest absolutnie nieprzypadkową osobą. Mamy polityka, który wykona to, czego będzie od niego żądała partia - mówił w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" i autor reportażu o "układzie radomskim" Bertold Kittel. Opisał ponadto udział Kosztowniaka w "układzie radomskim" i jego wcześniejsze działania jako prezydenta Radomia.

Kittel o nowym ministrze finansów i "układzie radomskim"

Kittel o nowym ministrze finansów i "układzie radomskim"

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

W 2024 roku wakacje kredytowe miałyby przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 procent średniego miesięcznego dochodu - przewiduje projekt skierowany do Sejmu przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest projekt

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest projekt

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Volkswagen przygotowuje swoich pracowników na redukcję zatrudnienia - pisze portal tygodnika "Zeit". - Za mało zamówień i zbyt wysokie koszty: VW nie jest już konkurencyjny - twierdzi szef marki Thomas Schaefer. - Sytuacja jest bardzo krytyczna - powiedział na spotkaniu z przedstawicielami związku IG Metall.

Gigant planuje zwolnienia. "Sytuacja jest krytyczna"

Gigant planuje zwolnienia. "Sytuacja jest krytyczna"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Uber ogłosił nawiązanie współpracy ze słynnymi londyńskimi czarnymi taksówkami. Kierowcy takich pojazdów będą mogli wyrazić zgodę na uzyskanie dostępu do zleceń przejazdów od Ubera, a korzystający z aplikacji będzie mógł zamówić kurs specjalnie takim autem i z góry będą znali cenę przejazdu.

Mariaż londyńskich taksówek z popularną aplikacją

Mariaż londyńskich taksówek z popularną aplikacją

Autor:
JW/ams
Źródło:
CNN

Charlie Munger, który przez wiele lat był wiceprezesem i zastępcą Warrena Buffetta w Berkshire Hathaway, zmarł we wtorek. Munger miał 99 lat, a 1 stycznia skończyłby 100. Jak podał Berkshire, zmarł spokojnie w szpitalu w Kalifornii. Nie podano przyczyny - poinformowała Agencja Reutera.

Charlie Munger, wieloletni doradca Warrena Buffetta nie żyje

Charlie Munger, wieloletni doradca Warrena Buffetta nie żyje

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters