TVN24 Biznes | Prawo

Zdjęcia do dowodu, paszportu, prawa jazdy i legitymacji – jakie wymagania muszą spełnić

TVN24 Biznes | Prawo

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes, gov.pl
Cieszyński o tym, kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste
TVN24Cieszyński o tym, kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste

Wyrabianie dokumentów często wiąże się z obowiązkiem dostarczenia swoich aktualnych zdjęć. Wymagania dotyczące fotografii są różne w zależności od tego, który dokument chcemy wyrobić. Jakie zdjęcia są wymagane do dowodu osobistego, a jakie do paszportu, prawa jazdy lub legitymacji?

Zdjęcia do dokumentów muszą być aktualne, o naturalnych kolorach. Muszą też spełniać określone wymogi dotyczące ustawienia i widoczności elementów twarzy.Zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy mają wymiary 35 na 45 mm.W przypadku legitymacji szkolnych i studenckich poszczególne placówki oświatowe mogą ustalać własne wymagania.Posiadanie na zdjęciu zarostu, biżuterii, nakrycia głowy lub ciemnych okularów jest ściśle regulowane i nie może utrudniać rozpoznania fotografowanej osoby.

Wymagania dotyczące zdjęć do dokumentów regulowane są odrębnymi przepisami w zależności od rodzaju dokumentu. W przypadku dowodów osobistych i paszportów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. W przypadku prawa jazdy właściwe jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Odnośnie do legitymacji szkolnych lub studenckich nie ma regulacji ustawowych. Choć istnieją pewne najczęściej spotykane standardy w tym zakresie, to placówki oświatowe mogą same decydować o wymaganiach dotyczących tych fotografii.

Zdjęcia do dokumentów – ogólne zasady

Przygotowując się do zrobienia zdjęć do dokumentów, w pierwszej kolejności należy pamiętać o pewnych ogólnych zasadach, które mają zastosowanie bez względu na to, jaki dokładnie dokument planujemy wyrabiać.

Ogólne zasady dotyczące zdjęć do dokumentów to:

Zdjęcie musi być aktualne, czyli nie starsze niż sześć miesięcy przed składaniem wniosku. ● Zdjęcie powinno być ostre, posiadać naturalny kontrast i neutralną kolorystykę – tak, by oddawać naturalny kolor skóry. ● Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym, jasnym tle, pozbawionym cieni i ozdób. ● Zdjęcie powinno obejmować całą głowę łącznie z jej czubkiem oraz górną część barków.70-80 proc. powierzchni zdjęcia powinna zajmować równomiernie oświetlona twarz o neutralnym wyrazie – bez uśmiechu, z otwartymi oczami i zamkniętymi ustami.  ● Na zdjęciu nie można mieć elementów utrudniających rozpoznanie, np. nakrycia głowy lub okularów przyciemniających. ● Zdjęcie nie może być uszkodzone, np. mieć widocznych zagięć papieru lub plam. ● Na zdjęciu musi być widoczna jedynie osoba, która jest fotografowana.

Zdjęcie do dowodu osobistego

Każdy pełnoletni obywatel Polski ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. By wyrobić nowy dowód osobisty musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy, a wraz z nim dostarczyć kolorową, papierową fotografię o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości. 

Istotne jest odpowiednie ustawienie twarzy na zdjęciu. Twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu fotograficznego i być trzymana prosto – nie można jej przekrzywiać ani w bok, ani w górę lub w dół. Konieczne jest, aby na zdjęciu był dobrze widoczny owal całej twarzy, nie półprofil. 

Szczególne znaczenie mają dobrze widoczne na zdjęciu oczy. Muszą one być skierowane prosto w obiektyw i dobrze widoczne wraz ze źrenicami, a więc nie mogą być zamknięte ani zasłonięte np. włosami. Nie jest również dopuszczalny tzw. efekt czerwonych oczu. Nie muszą być natomiast widoczne na zdjęciu uszy, a fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Jeżeli fotografowany ma wadę wzroku, dopuszczalne jest, aby miał na zdjęciu noszone na co dzień okulary korekcyjne, o ile na zdjęciu nadal jego oczy będą dobrze widoczne, a w szkłach okularów nie będzie odbijać się światło. Osoba ta może również mieć na zdjęciu soczewki kontaktowe, jeżeli nie będą one zmieniać naturalnego kształtu ani koloru oczu. Zdjęcie w przyciemnianych okularach jest natomiast dopuszczalne jedynie, gdy fotografowana osoba ma wadę wzroku i załączy do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Noszenie biżuterii na zdjęciu jest dopuszczalne, o ile nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Podobnie jest w przypadku zarostu – można mieć na zdjęciu brodę lub wąsy, o ile nie będzie to utrudniało rozpoznania fotografowanej osoby. Niedopuszczalne są natomiast jakiekolwiek nakrycia głowy z wyjątkiem osób, u których noszenie określonego nakrycia jest wymagane religią. W takich przypadkach do wniosku o wyrobienie dowodu osobistego konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności do danej wspólnoty religijnej.

Zdjęcie do dowodu online

Wniosek o wydanie dowodu osobistego do niedawna można było złożyć zarówno osobiście w urzędzie, jak też elektronicznie przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie obywatel.gov.pl. W tym drugim przypadku wymagano załączenia zdjęcia w formie elektronicznej i w rozdzielczości minimum 492 × 633 piksele. 

Jednak od 27 lipca 2021 roku nie ma już możliwości składania wniosku o dowód osobisty przez internet. Likwidacja tej możliwości wprowadzona została w związku ze zmianą przepisów oraz koniecznością pobierania odcisków palców i składania odręcznego podpisu wnioskodawcy. Oznacza to, że aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, konieczne jest udanie się do dowolnego urzędu gminy.

Ile zdjęć do dowodu?

Wyrabiając dowód osobisty, obowiązkowe jest dostarczenie jednej kopii zdjęcia

Dowód osobisty można bezpłatnie wyrobić także każdemu niepełnoletniemu obywatelowi Polski. W przypadku dowodu osobistego dla dziecka wymagania dotyczące fotografii są nieco mniej restrykcyjne, np. dziecko poniżej piątego roku życia może się na zdjęciu uśmiechać.

Zdjęcie do paszportu

Przy składaniu wniosku o wyrobienie paszportu wymagania dotyczące zdjęcia są takie same jak w przypadku dowodu osobistego. Oznacza to, że wymagana jest jedna, kolorowa, papierowa fotografia o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości. Takie same jak w przypadku dowodów osobistych są również wymagania dotyczące ustawienia twarzy, widoczności jej owalu, a także oczu, uszu i włosów. 

Wniosek taki można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym – ich adresy dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Zdjęcie do prawa jazdy

Wymagania dotyczące zdjęcia do prawa jazdy są takie same jak w przypadku zdjęcia do dowodu osobistego oraz paszportu. Jedna wymagana kopia zdjęcia musi mieć wymiary 35 mm szerokości i 45 mm wysokości, być kolorowa i w formie papierowej. 

Obowiązują również jednakowe zasady dotyczące ustawienia twarzy na zdjęciu, kolorystyki zdjęcia oraz noszenia okularów, ozdób czy nakryć głowy. W przypadku osób, które ze względu na wadę wzroku są uprawnione do zrobienia zdjęcia w przyciemnianych okularach, takie samo zdjęcie muszą one mieć także w dokumencie tożsamości. Taka sama zasada dotyczy osób, które z powodów religijnych mogą mieć na zdjęciu nakrycie głowy – zdjęcie w takim nakryciu muszą mieć również w dokumencie tożsamości.

Zdjęcie do legitymacji

Wymogi dotyczące zdjęć do legitymacji szkolnych i studenckich nie zostały uregulowane ustawowo. Oznacza to, że o wymogach tych mogą decydować same placówki oświatowe i to w nich należy szukać pewnych informacji. 

W przypadku legitymacji szkolnych najczęściej oczekiwane są zdjęcia o wymiarach 35 mm szerokości i 45 mm wysokości, a więc jednakowe jak w przypadku innych dokumentów tożsamości. W niektórych szkołach wymagane jest jednak ustawienie głowy nie na wprost, ale z półprofilu – w razie wątpliwości należy pytać pracowników konkretnej placówki.

W przypadku legitymacji studenckich wymagania dotyczące zdjęć znaleźć można zwykle na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Często spotykanym wymogiem jest np. dostarczenie zdjęcia w wersji cyfrowej w rozmiarze 232 na 291 pikseli, co pozwala na wydruk takiego zdjęcia w rozmiarze 2 na 2,5 cm.

Akty prawne: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego; Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes, gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: CPD MSWiA

Pozostałe wiadomości