Rafalska: nie planujemy poprawek do ustawy obniżającej wiek emerytalny

Pieniądze

ShutterstockRząd nie planuje poprawek do ustawy emerytalnej

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska powiedziała w środę, że na etapie prac senackich nie są planowane poprawki do ustawy obniżającej wiek emerytalny z 67 lat do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

- Nie planujemy zgłoszenia żadnych poprawek - powiedziała PAP Rafalska. Sejm przyjął prezydencki projekt 16 listopada, w piątek zacznie go omawiać senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej, a potem trafi pod obrady plenarne Izby - najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia w przyszłym tygodniu.

Możliwość, nie obowiązek

Minister - pytana o wątpliwości środowiska sędziów i prokuratorów, że ich wiek przejścia w stan spoczynku został przez Sejm obniżony do 65 lat, ale nie został zróżnicowany ze względu na płeć - powiedziała, że w jej ocenie uchwalona przez Sejm ustawa, która teraz trafiła do Senatu, przywraca stan sprzed podwyższenia wieku emerytalnego, również dla tych zawodów. - Zróżnicowanie przechodzenia na emeryturę zachowuje ważność jako przepisy przejściowe do 2017 r. - podobnie jak przy emeryturach rolniczych - wyjaśniła. Chodzi o możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę - dla rolników jest to wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Takie przepisy zawarte były w obecnie obowiązującej ustawie podnoszącej wiek emerytalny i zmiana prawa tego nie zmieniła.

Długie rozważania

- Potem przywracamy stan sprzed 1 stycznia 2013 r., i tutaj nic nie zmieniamy - dodała Rafalska. Przed 1 stycznia 2013 r. - czyli dniem wejścia w życie przepisów podnoszących wiek emerytalny do 67 lat - wiek przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów wynosił co do zasady 65 lat niezależnie od płci. Obowiązywały jednak uprawnienia do zróżnicowanego ze względu na płeć przechodzenia na emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, uzależnione od sędziowskiego i prokuratorskiego stażu pracy. - To było przedmiotem rozważań podczas prac w Sejmie i to jest nasza wersja, poprawek w tym zakresie nie będziemy zgłaszać. Ta wersja przywraca stan sprzed 1 stycznia 2013 r. i tu zmiany nie zaproponowaliśmy - dodała.

Zgody nie ma

Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP prok. Jacek Skała powiedział, że ze strony środowiska nie ma zgody na to, aby kobiety pełniące tę służbę - inaczej niż wszystkie inne kobiety w Polsce - musiały pracować jak mężczyźni do 65. roku życia. - Nasz zawód wiąże się z ponadprzeciętnymi obciążeniami i w zamian za to mamy mieć ponadprzeciętną długość pracy? Liczę na to, że senat, pan prezydent i Prokurator Generalny zauważą ten problem - powiedział Skała. W uchwale związek prokuratorów zwrócił uwagę, że - wbrew zamierzeniom obniżenia wieku emerytalnego i jego zróżnicowania w zależności od płci - kobiety pełniące funkcję sędziego i prokuratora nabędą uprawnienia do przejścia w stan spoczynku dopiero po ukończeniu 65. roku życia. - Tym samym kobiety prokuratorzy i sędziowie byłyby jedynymi w Polsce grupami zawodowymi, które nabywałyby prawa emerytalne po przekroczeniu granicy 65 lat - zwracają uwagę prokuratorzy i wnoszą o zmianę tej zasady w dalszych pracach nad ustawą.

Będą wyjątki

Według ZZPiPP w trakcie prac sejmowej podkomisji wykreślono zasadę przyjętą w prezydenckim projekcie, że sędziowie i prokuratorzy mają prawo do wcześniejszego - na swój wniosek - przejścia w stan spoczynku po ukończeniu przez kobiety 55 lat, jeżeli przepracowały jako sędzia lub prokurator nie mniej niż 25 lat, i w wieku 60 lat dla mężczyzn, jeżeli przepracowali na tych stanowiskach nie mniej niż 30 lat. Po pracach w podkomisji takie uprawnienie do wcześniejszej emerytury ma obowiązywać jedynie do końca 2017 r. Również Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" prosi, by w toku dalszych prac legislacyjnych nad ustawą zwrócić uwagę na brak zróżnicowania wieku emerytalnego ze względu na płeć i brak stopniowego odchodzenia od możliwości wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku po 2017 r. Według nieoficjalnych informacji od osób zajmujących się pracami legislacyjnymi nad ustawą, podczas piątkowych prac komisji senackiej najprawdopodobniej zostaną zaproponowane poprawki w tej sprawie, dotyczące obu problemów zgłaszanych przez stowarzyszenie sędziów i związek prokuratorów.

Sejm uchwalił w środę ustawę przywracającą wiek emerytalny:

Sejm uchwalił w środę ustawę przywracającej wiek emerytalnytvn24

Autor: PMB / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock