Pozytywny wpływ 500 plus na pieczę zastępczą

Pieniądze

ShutterstockMinister Rafalska: dzięki programowi 500 plus lepsza sytuacja pieczy zastępczej

Program Rodzina 500 Plus ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie w Polsce pieczy zastępczej - ocenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak wskazała, ponad 48 tys. dzieci objętych tą formą opieki otrzymało wsparcie.

W poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim minister Rafalska wzięła udział w spotkaniu podsumowującym funkcjonowanie programu 500 Plus i innych elementów polityki rodzinnej na poziomie województwa lubuskiego. Jak mówiła, takie spotkania odbywają się w całym kraju i służą przygotowaniu informacji o realizacji założeń polityki rodzinnej, którą do końca marca jej resort ma przestawić rządowi.

Wpływ na pieczę zastępczą

W Gorzowie Rafalska zwracała uwagę na wpływ programu 500 Plus na funkcjonowanie w naszym kraju pieczy zastępczej. Zaznaczyła, że pozytywnych trendów nie przypisuje jedynie świadczeniu 500 Plus, ale także dobrej pracy asystentów rodziny. - Poprawiła się jakość życia, sytuacja materialna rodzin w pieczy zastępczej. W największym stopniu - rodzin spokrewnionych, poprawił się ich status materialny. Po drugie zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania pieczą zastępczą, a takiego wzrostu zainteresowania też nie było w ostatnim czasie. Czyli jeśli rodzina wie, że poza zajmowaniem się dziećmi dodatkowo nie będzie się borykała z sytuacją materialną, wiązaniem końca z końcem, to sytuacja jest lepsza. Równocześnie zaobserwowaliśmy spadek liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej, co by wskazywało na to, że poprawia się sytuacja w ich biologicznych rodzinach - powiedziała Rafalska. - Poza pieczą zastępczą, na tych spotkaniach mówimy o innych świadczeniach, w tym świadczeniach rodzinnych, a więc wypłacanych zasiłkach rodzinnych, które w 2016 roku wzrosły, ale wzrosły, bo też wzrosło kryterium dochodowe. Część osób korzystało dodatkowo z tego świadczenia, ponieważ podczas składania wniosku o 500 Plus dowiadywała się, że taki system, mniejszego kwotowo wsparcia, równolegle też będzie funkcjonował i składały wniosek. Poddajemy też ocenie mechanizm złotówka za złotówkę - dodała minister Rafalska.

Więcej urodzeń w województwie

W Lubuskiem na świadczenia w ramach programu 500 Plus wypłacono prawie 431 mln zł. W miesiącu średnio ponad 94 tys. dzieci z 63 tys. rodzin otrzymuje takie wsparcie. Z kolei 16 tys. rodzin pobierało miesięcznie świadczenie wychowawcze na jedynaków, zaś ponad 5 tys. na dziecko niepełnosprawne. W ocenie wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, w regionie zakładane efekty programu sprawdzają się. Mówił on, że z jednej strony pieniądze pomagają rodzinom w wychowywaniu dzieci, a z drugiej mają pozytywny wpływ na demografię. - Z danych z lubuskich szpitali, biorąc cały rok, to mamy wzrost urodzeń dzieci o ponad 1 proc., ale to jest optymistyczne, że drugie półrocze jest wyższe niż pierwsze, a najbardziej optymistyczna informacja potwierdzająca działanie tego programu w tym zakresie, to jest to, że biorąc styczeń do stycznia mamy prawie 10 proc. wzrost urodzeń w województwie lubuskim - powiedział Dajczak. Dodał, że nie sprawdziły się obawy związane z niewłaściwym wykorzystywaniem publicznych pieniędzy, gdyż zanotowano tylko kilkadziesiąt przypadków zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe. Ponadto – jak mówił wojewoda – w regionie program nie ma negatywnego wpływu na rynek pracy.

8,8 mln zł na obsługę programu

W Lubuskiem w 2016 roku wsparciem w ramach programu Rodzina 500 Plus zostało objętych 51 proc. dzieci do 18 roku życia. Na wsi odsetek ten wynosił 56 proc., w gminach miejskich 47 proc., a w miejsko – wiejskich 53 proc. Łącznie w całym regionie realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmowały się 353 osoby. Na obsługę programu samorządy otrzymały ok. 8,8 mln zł. Według urzędników z województwa lubuskiego, program Rodzina 500 Plus ma wpływ na cały system pomocy społecznej, czego dowodem może być spadek liczby osób objętych świadczeniami. - Ponad 6 tys. osób mniej. Zaznaczam, że w 2015 roku wzrosły kryteria, a więc doszły nam nowe rodziny do systemu, a mimo to obserwujemy spadek, a najbardziej dynamiczny ten spadek jest na przykładzie rodzin z dziećmi, w tym wielodzietnych i niepełnych - powiedziała dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Grażyna Jelska.

Zobacz: Podsumowanie roku "Rodziny 500 plus". Nieco więcej urodzeń, dużo mniej ubóstwa (Film z 08.02.2017)

Autor: azb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: