TVN24 Biznes | Pieniądze

Polski Ład dla rodzin – dla kogo 12 tysięcy na dziecko i ulga dla rodzin wielodzietnych

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Jak Polski Ład wpłynie na pensje Polaków?
Jak Polski Ład wpłynie na pensje Polaków?TVN24 BiS
wideo 2/6
TVN24 BiSJak Polski Ład wpłynie na pensje Polaków?

Polski Ład – wśród wielu zmian w podatkach – wprowadza też rozwiązania prorodzinne. To między innymi ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych oraz dla samotnych rodziców, a także 12 tysięcy na drugie dziecko i kolejne. Kto może z tych udogodnień skorzystać i jakie warunki trzeba spełniać?

Ulga dla rodzin 4+ przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego przychodów do wysokości 85 528 zł dla rodzica co najmniej czworga dzieci.Ulga na dziecko dla osoby wychowującej je samodzielnie to stała kwota w wysokości 1500 zł.Kapitał opiekuńczy to środki w wysokości maksymalnie 12 000 zł, które może otrzymać rodzic na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, pomiędzy 12. a 36. miesiącem jego życia.

Polski Ład a ulga dla rodzin 4+

Tzw. Polski Ład, czyli rządowy program rozwoju i odbudowy państwa, wprowadza rozwiązania mające poprawić sytuację polskich rodzin. Jednym z nich jest tzw. ulga dla rodzin 4+. W myśl przepisów zwolnione od podatku dochodowego zostają przychody do wysokości 85 528 zł, jeśli podatnik jest rodzicem co najmniej czworga dzieci. Jakie dokładnie warunki trzeba spełnić?

Na zwolnienie od podatku dochodowego przychodów do wysokości 85 528 zł może liczyć podatnik, który w danym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcje rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu bądź umowy zawartej ze starostą. Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich, ale uczących się – jeżeli wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Drugi warunek: dochody muszą pochodzić z określonych w ustawie źródeł, tj.:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy; – z określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umów zlecenia; – z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania zasadami ogólnymi, podatkiem liniowym, podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana w zakresie opodatkowania rodzin wielodzietnych wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku, więc podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+ rozliczając swoje podatki za rok 2022, czyli w 2023 roku.

Czytaj także: Nowa ulga dla rodzin od 2022 roku. "Korzyść wzrasta w miarę zwiększania się dochodu" Polski Ład i rewolucja dla milionów pracowników. Oto najważniejsze zmiany Polski Ład i duże zmiany dla przedsiębiorców. Co trzeba wiedzieć

Polski Ład a ulga dla samotnych rodziców

Polski Ład wprowadził także istotne zmiany dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Od 2022 r. (zeznanie składane w 2023 r.) nie będzie już można rozliczać się wspólnie z dzieckiem, które się wychowuje lub nad którym pełni się funkcję rodziny zastępczej. Dotychczasowe rozwiązanie zostało zastąpione przez ulgę podatkową z tytułu samotnego wychowywania.

Zgodnie z przepisami podatnik będący:

– panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem; – osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów; – osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności;

może odliczyć od podatku kwotę w wysokości 1500 zł. Odliczenie nie podlega podziałowi między rodziców, tylko jedno z nich ma prawo do 1500 zł ulgi.

Co więcej, ulga przysługuje wyłącznie podatnikowi opodatkowanemu według skali podatkowej. Nie ma natomiast znaczenia, jakie są źródła przychodów. Może to być zarówno umowa o pracę, jak i działalność gospodarcza czy na przykład najem.

Czytaj także: Nowe ulgi podatkowe w Polskim Ładzie. Kto zapłaci mniej fiskusowi?

Polski Ład – dla kogo 12 tysięcy na dziecko

Jednym z założeń Polskiego Ładu było wprowadzenie tzw. kapitału opiekuńczego, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Przyjęta i podpisana przez prezydenta Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym określa szczegółowe warunki jego przyznawania. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Kapitał opiekuńczy przysługuje matce albo ojcu na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli zamieszkuje ono z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. Ponadto prawo do kapitału posiada także osoba, która przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. 

Kapitał opiekuńczy przysługuje na dziecko pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia, a jego łączna wysokość nie może być wyższa niż 12 000 zł. Wypłacany jest co miesiąc, w zależności od decyzji rodzica albo po 500 zł przez dwa lata, albo po 1000 zł przez rok. Otrzymywanie tego świadczenia nie ma wpływu na 500 plus. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie jest też uzależniony od wysokości dochodów w rodzinie. O tym, na co pieniądze będą przeznaczone, decydują sami rodzice.

Ustalenie prawa do kapitału opiekuńczego następuje na wniosek, który trzeba złożyć w ZUS drogą elektroniczną.

Zerowy PIT dla emerytów

Do działań prorodzinnych rząd zaliczył także działania skierowane do emerytów. Jednym z nich jest PIT-0 dla seniorów, który zakłada możliwość zwolnienia z podatku dochodowego dla tych osób, które mimo uzyskania uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą nadal pracować. Ma to spowodować jednocześnie podwyższenie zgromadzonego kapitału, a tym samym wyższe świadczenia w momencie, w którym zdecydują się przejść na emeryturę. 

Czytaj także: Polski Ład w emeryturach. Na zmianach może stracić nawet 600 tysięcy osób

Akty prawne: Ustawa z dnia 17 listopada o rodzinnym kapitale opiekuńczym Dz. U. 2021 poz. 2270; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255; Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2021 poz. 2105.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości