TVN24 Biznes | Pieniądze

Podatek od posiadania psa. Maksymalna stawka w górę

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier: podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznie
Premier: podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznieTVN24
wideo 2/5
TVN24Premier: podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy złotych zarobków rocznie

Podatek od psa może w przyszłym roku wzrosnąć. Wszystko dlatego, że minister finansów podniósł górną granicę wysokości daniny. Ta danina nie obowiązuje jednak w całym kraju. To gminy samodzielnie decydują, czy na ich terenie trzeba uiszczać podatek od posiadania psa.

Podatek od posiadania psa funkcjonuje na podstawie art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Podatek ten nie jest jednak obligatoryjny. Ustawa jedynie daje radom gminy prawo do nakładania podatku od posiadania psa. Tym samym to rady gmin w drodze uchwały decydują, czy podatek od posiadania psa obowiązuje i to na stronach internetowych każdej gminy należy szukać informacji na ten temat. Podatek od psa jest pobierany m.in. w Krakowie, Szczecinie oraz Rudzie Śląskiej.

Gminy także decydują o wysokości podatku od psa, przy czym górną granicę ustala resort finansów. Maksymalna stawka podatku od posiadania psa regularnie jest podnoszona i w 2021 roku wynosi 130,30 zł. W 2022 roku kwota wzrośnie do 135 zł. W Dzienniku Ustaw zostało już opublikowane obwieszczenie ministra finansów w tej sprawie.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

Podatek od psa - kiedy i gdzie się płaci?

Ponieważ to gminy decydują, czy na ich terenie będzie obowiązywał podatek od posiadania psa, obowiązek jego płacenia zależy od miejsca zamieszkania. Jeżeli w danej gminie podatek ten obowiązuje, obowiązkowe jest również dokonywanie rejestracji psa w urzędzie gminy. Rejestracja ta, której najczęściej należy dokonać w ciągu dwóch miesięcy od narodzin lub nabycia psa, jest bezpłatna.

W jaki sposób należy rozliczyć się z podatku od posiadania psa? Osoby, których on dotyczy, zobowiązane są zapłacić go w wymaganej wysokości raz do roku – podobnie jak inne rozliczenia podatkowe.

Aby zapłacić, należy udać się do urzędu gminy i wnieść opłatę w jego kasie, lub zrobić to przelewem internetowym na rachunek bankowy urzędu gminy.

Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, obowiązuje zapłata podatku w połowie jego wysokości. W takich przypadkach podatek można zapłacić od razu przy rejestracji psa w gminie.

Podatek od psa - kto jest zwolniony

Czy każdy zobowiązany jest do zapłaty podatku od psa? "Dziennik Gazeta Prawna" wskazywał wcześniej, że jest kilka wyjątków.

Zgodnie z ustawą, z opłaty daniny są zwolnione m.in. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego; osoby mające co najmniej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa. Podatku nie muszą również płacić podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych, jeżeli nie mają więcej niż dwóch psów.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości