TVN24 Biznes | Pieniądze

PKB, bezrobocie, inflacja. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
ToL
Źródło:
PAP
Fogiel o Polskim Ładzie: cała reforma nie jest, ani in plus ani neutralna dla budżetu państwa
Fogiel o Polskim Ładzie: cała reforma nie jest, ani in plus ani neutralna dla budżetu państwaTVN24
wideo 2/4
TVN24Fogiel o Polskim Ładzie: cała reforma nie jest, ani in plus ani neutralna dla budżetu państwa

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Według zapowiedzi polityka rządu ma być nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski.

Rząd prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 4,3 proc., a średnioroczna inflacja znajdzie się na poziomie 2,8 proc. - wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2022 r., opublikowanych we wtorek przez Centrum Informacyjne Rządu. Prognoza ta nie uwzględnia wpływu na gospodarkę projektów zaproponowanych przez rząd w ramach Polskiego Ładu.

"Nastąpi odbicie aktywności gospodarczej"

"Zakładamy, że w 2021 r. nastąpi odbicie aktywności gospodarczej, a jego skala – co do wartości bezwzględnej – będzie wyższa od spadku zanotowanego w ubiegłym roku i wyniesie 3,8 proc. Poziom sprzed pandemii (IV kw. 2019 r.) realny PKB powinien osiągnąć w III kw. 2021 r., tj. szybciej niż w strefie euro. Oczekujemy, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc." - napisano w komunikacie.

"Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. wyniesie średnio 3,1 proc., a w następnym roku zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc." - dodano.

Prognozy dotyczące PKB i inflacji są zgodne z opublikowanym w kwietniu Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) na lata 2021-2024.

Jak podano w komunikacie CIR, ze względu na prace legislacyjne nad projektami Polskiego Ładu przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego.

Rząd zakłada, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,3 proc. w 2021 r. oraz o 4,4 proc. w 2022 r., a realny wzrost spożycia publicznego w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio 3,4 proc. i 3,7 proc.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Spadek bezrobocia

Rząd oczekuje spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,0 proc. na koniec 2021 r. i 5,8 proc. na koniec 2022 r.

Ponadto - jak podano w komunikacie - wraz z przewidywaną poprawą dynamiki aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych oczekuje się wzrostu eksportu w tempie 8,8 proc. i 7,3 proc., odpowiednio w latach 2021-2022. Tempo wzrostu importu w latach 2021-2022 ma wynieść odpowiednio 9,4 proc. oraz 7,8 proc.

W założeniach przyjęto, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2 proc. i 6,4 proc., odpowiednio w latach 2021-2022.

Rada Ministrów proponuje ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100,0 proc. w ujęciu nominalnym.

"Oznacza to, że wynagrodzenia w 2022 r., ustalone zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem" - napisano.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, do 15 czerwca każdego roku rząd kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. Do 15 czerwca rząd przekazuje też Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o: prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto; prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych; prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw; prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej; prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia; prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej; wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Autor:ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości