TVN24 Biznes | Pieniądze

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika? Sprawdź, co składa się na koszty pracodawcy

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes
Noga: mamy teraz rynek pracodawcy
Noga: mamy teraz rynek pracodawcytvn24
wideo 2/5
tvn24Noga: mamy teraz rynek pracodawcy

Pensja pracownika na etacie to tylko część kosztów, jakie musi ponieść pracodawca. Co składa się na koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2020 roku? Z czego składa się wynagrodzenie brutto? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Jakie są koszty zatrudnienia dla pracodawcy?

Na koszty związane z zatrudnienie pracownika składają się przede wszystkim wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca musi także pamiętać o obowiązkach:

- wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez okres pierwszych 33 dni lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 lat.

- zapewnienia 20 lub 26 dni w roku płatnego urlopu wypoczynkowego, którego długość zależy od stażu pracy pracownika.

- zapewnienia wypłaty dodatku lub możliwości odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych .

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym ewidencji czasu pracy (przez okres 10 lat po ustaniu stosunku pracy).

- wypłaty wynagrodzenia w okresach niewykonywania pracy, np. w okresie przestoju niezawonionego przez pracownika.

Jakie wynagrodzenie "na rękę"?

Oto wyliczenia, które przedstawiają, jaką kwotę netto ("na rękę") otrzyma pracownik, którego wynagrodzenie wynosi 3000 zł.

W obliczeniach założono, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2 uprawniające do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy i ma przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania.

Należy jednak pamiętać, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika na etacie jest wyższy niż jego wynagrodzenie.

Pracodawca wypłacający swojemu pracownikowi 3000 złotych musi opłacić jeszcze składki w wysokości 615 złotych. Oznacza to, że łączny koszt jego zatrudnienia to około 3615 zł.

Składki - ile płaci pracownik i pracodawca?

Podstawa wymiaru składek zależy od uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia brutto. Część składek jest finansowana przez pracownika, a część przez pracodawcę z własnych środków, których nie widać w pensji brutto.

Koszty składki emerytalnej są podzielone po połowie na pracodawcę i pracownika, rentowa w proporcji ok. 77 proc. i 23 proc.. Natomiast składki wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych płaci wyłącznie pracodawca.

Oto, jaki procent wynoszą składki opłacane przez pracodawcę i pracownika:

Co ważne, składek emerytalnych i rentowych nie odprowadza się, gdy przychody pracownika są wyższe niż  limit 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Pracodawca nie może wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na cały etat kwoty niższej od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość jest ogłaszana każdego roku.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosi 2600 złotych brutto, co na rękę daje 1920,62 zł.

Zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje proporcjonalnie zmniejszone minimalne wynagrodzenie.

Autor:mp

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Pozostałe wiadomości