Dodatek energetyczny. Komu należą się dopłaty do prądu i gazu?

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Cena prądu w 2023 roku. Komentarz Roberta Tomaszewskiego
Cena prądu w 2023 roku. Komentarz Roberta TomaszewskiegoTVN24
wideo 2/7
TVN24Cena prądu w 2023 roku. Komentarz Roberta Tomaszewskiego

Dodatek elektryczny i do gazu mają złagodzić skutki rosnących cen energii elektrycznej w 2023 roku. Kto ma prawo do dopłat do prądu i gazu? Jakiej wysokości dopłaty można dostać do prądu, a ile do gazu? Jakie wnioski i oświadczenia należy złożyć? Wyjaśniamy.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 roku na poziomie do 5000 kWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej tego poziomu.

Dodatek elektryczny - dopłaty do prądu

W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzono mechanizmy wsparcia dla odbiorców prądu, w tym dodatek elektryczny skierowany do domostw, gdzie główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. W nowelizacji przepisów określono, jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości wynoszącej 1500 zł.

"W związku z powyższym konieczne jest wydanie rozporządzenia zawierającego uaktualniony wzór wniosku o wypłatę tego dodatku, przewidującego możliwość dołączenia do tego wniosku, celem uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości, rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenia wydanego przez to przedsiębiorstwo potwierdzającego, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh" - wyjaśniono w OSR noweli.

NOWY WZÓR WNIOSKU O DODATEK ELEKTRYCZNY

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość dodatku elektrycznego jest zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej. W przypadku gospodarstwa domowego korzystającego do ogrzewania z energii elektrycznej, w tym z pompy ciepła, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie to w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE. W praktyce chodzi o instalacje PV.

Ile gospodarstw domowych może otrzymać dodatek elektryczny?

Wnioski o dodatki można składać do 1 lutego w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Z rządowych szacunków wynika, że wsparcie dla ogrzewających swoje domy lub mieszkania prądem ma trafić do 800 tysięcy gospodarstw domowych. Budżet na wypłatę dodatku elektrycznego to 1 mld zł.

Dodatek do gazu

Dodatek do gazu to zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB 21 grudnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek gazowy?

Resort podał, że zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak wskazało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Klimatu i Środowiska, refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Resort ocenił, że refundacja podatku VAT będzie dotyczyć około 300 tysięcy gospodarstw domowych.

Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

Zamrożone ceny gazu

W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości