Dodatek osłonowy 2022. Ile wynosi? Jak złożyć wniosek?

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Minister o ustawie i rozporządzeniu w sprawie dodatku osłonowego
Minister o ustawie i rozporządzeniu w sprawie dodatku osłonowego
wideo 2/6
Minister o ustawie i rozporządzeniu w sprawie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy to jeden z elementów tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. Nowe świadczenie ma częściowo rekompensować rodzinom wzrost cen energii i żywności. Jak informowała kilka dni temu minister minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, osoby uprawnione do otrzymania dodatku osłonowego w ramach tarczy antyinflacyjnej złożyły wnioski na ponad miliard złotych.

Ustawa o dodatku osłonowym została przyjęta przez parlament w grudniu 2021 roku, a 4 stycznia 2022 weszła w życie. Świadczenie jest jednym z elementów, oprócz obniżki VAT na gaz ziemny i akcyzy na paliwo, tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 1.0. Według rządowych zapowiedzi wsparcie ma objąć blisko 7 mln gospodarstw domowych, a na ten cel zarezerwowano kwotę ponad 4 mld zł.

Jak informowała 22 marca minister minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, do tej pory złożono wnioski na kwotę ponad miliarda złotych. 

Kwota dodatku osłonowego, którą można otrzymać, zależy od kilku kwestii. Głównie od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, ale też sposobu ogrzewania domu. Stawki dodatku osłonowego wynoszą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy i progi dochodowe

W szczegółach wygląda to następująco. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Ważna uwaga - jeśli próg dochodowy został przez nas przekroczony, to nadal możemy złożyć wniosek. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje bowiem zasada złotówka za złotówkę. Wypłacany dodatek będzie pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia kwoty, jednak nie może wynosić mniej niż 20 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020 w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku; b) roku 2021 w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Na jaką kwotę dodatku osłonowego możemy liczyć? Przy jednoosobowym osobowym gospodarstwie dodatek osłonowy wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie 2-3 osobowym jest to 600/750 zł, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. 

Przy gospodarstwie 4-5 osobowym 850 zł/1062,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę. Natomiast przy gospodarstwie 6- i więcej osobowym 1150 zł/1437,50 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy - w wysokości 500, 750, 1062,50, 1437,50 zł - przysługuje tym gospodarstwom domowym, które spełniają kryteria dochodowe wynikające z ustawy oraz ich głównym źródłem ogrzewania jest źródło ogrzewania zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Co istotne, aby ubiegać się o wyższy dodatek, niezbędnym warunkiem jest złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu lub mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).

Dodatek osłonowy wypłacany jest w formie gotówki lub przelewu na wskazany rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP, wybierając “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i załączając skan wypełnionego wniosku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy. Pobierz

Dodatek osłonowy. Do kiedy można złożyć wniosek? Terminy wypłat

Pierwsze wnioski o dodatek osłonowy można było składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas ich wypłata jest realizowana w dwóch ratach do 31 marca i do 2 grudnia. 

Ci, którzy nie złożyli wniosku w pierwszym terminie, nadal mogą to zrobić. Wówczas należy złożyć wniosek do 31 października. W tym przypadku wypłata całego dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku dodatku osłonowego ważna jest jeszcze jedna data - 31 lipca 2022. Dla wniosków złożonych przed tym terminem pod uwagę brany jest dochód za 2020 rok, a dla tych złożonych po tym terminie - rok 2021. Ministerstwo klimatu zostało zapytane, co w sytuacji, gdy ktoś złoży wniosek do 31 lipca i otrzyma odmowę (kiedy jest brany pod uwagę dochód za 2020). Czy może złożyć po 1 sierpnia (kiedy jest brany pod uwagę już dochód już dochód za 2021 r.)? 

"Ustawa o dodatku osłonowym nie zakazuje ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku" - odpowiedział resort. Dodano jednocześnie, że "osoba, która na dzień złożenia wniosku spełnia określone kryteria dochodowe, zgodnie z przepisami ustawy ma prawo do dodatku osłonowego".

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości