Nieruchomości

Szykują się zmiany w Mieszkaniu dla młodych

Nieruchomości

Koniec "MdM". Ale rząd ma nowe pomysły
wideo 2/6

Po zmianie przepisów, z pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania będzie mogło skorzystać około 4 tysiące rodzin więcej - szacuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zakłada, że projektowana nowelizacja wejdzie w życie od 1 sierpnia bieżącego roku.

O problem w regulacjach projektu Mieszkanie dla młodych tvn24bis już wcześniej pytał resort budownictwa i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Chodzi o to, że projekt pozwala na wykorzystanie wszystkich środków pomocowych państwa w zakupie pierwszego mieszkania - dotyczy to sytuacji, gdy już po złożeniu wniosku i rezerwacji pomocy państwowej na zakup pierwszego mieszkania w programie Mieszkanie dla Młodych, część rodzin wycofuje się. Obecnie obowiązująca ustawa nie przewidywała przeznaczenia tych środków dla innych rodzin - wyjaśnia MIB. "Obecnie stosowany mechanizm wstrzymywania przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, w sytuacji osiągnięcia przez kwotę wynikającą ze złożonych wniosków poziomu 95 proc. limitu, powoduje niewykorzystywanie limitu w całości, mimo ciągłego dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów" - precyzuje biuro resortu.

Do tej pory było trudniej

Aktualnie ustawa określa, że w przypadku, gdy łączna kwota wypłat wynikająca z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok osiągnie równowartość 95 proc. rocznego limitu środków, BGK ogłasza wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK - precyzuje ministerstwo.

"Pozostałe środki limitu (5 proc.) mają pokryć wypłaty wynikające z wniosków o dofinansowanie wkładu własnego złożonych w dniu ogłoszenia informacji przez BGK, a także wszystkie wypłaty dodatkowego dofinansowania w formie spłaty części kredytu dla rodzin wielodzietnych" - precyzuje rzecznik MIB. Nawet jeśli poziom zarezerwowanych środków spadnie poniżej 95 proc. (jak stało się w tym roku po wstrzymaniu naboru wniosków) to i tak pozostałe środki służą na sfinansowanie określonych w ustawie celów. Po zmianie w ustawie będzie możliwe "przeznaczenia wszystkich środków określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi" - informuje komunikat MIB. Projekt przewiduje "ogłaszanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, kiedy kwota wynikająca ze złożonych wniosków dla 2017 i 2018 r. osiągnie poziom 100 proc. limitu" - dodaje. Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd. Ma wejść w życie 1 sierpnia 2017 r. "To oznacza ogłoszenie informacji o wznowieniu przyjmowania wniosków z terminem wypłaty wsparcia w 2017 roku najpóźniej 16 sierpnia br. i wznowienie przyjmowania wniosków przez banki od dnia następnego" - sprecyzował rzecznik MIB Szymon Huptyś.

Autor: ps/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock