Najnowsze

Zamiast "śmieciówek" wszystkie umowy o pracę identyczne? "To zapewni Polsce szybszy wzrost"

Najnowsze


Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rekomenduje, by wszystkie typy umów o pracę dawały identyczną ochronę socjalną i były identycznie obciążone składkami. Według organizacji dzięki wdrożeniu proponowanych zmian Polska może rozwijać się jeszcze szybciej.

Prezentując w Warszawie Przegląd, sekretarz generalny OECD Angel Gurria stwierdził, że dzięki właściwej polityce monetarnej i umiarkowanej polityce fiskalnej wzrost PKB w Polsce powinien już w połowie 2014 r. przekroczyć poziom 3 proc.

Wysokie bezrobocie

Raport wskazuje na niskie wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce oraz wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych spośród krajów OECD).

OECD zwraca też uwagę na podziały na polskim rynku pracy i funkcjonowanie na nim wielu typów umów dotyczących świadczenia pracy, np. cywilno-prawnych. Organizacja rekomenduje, by wszystkie typy umów dawały identyczną ochronę socjalną i były identycznie obciążone składkami. OECD zarekomendowała też ograniczanie czasu obowiązywania umów na czas określony tak, by w Polsce funkcjonowało więcej umów bezterminowych.

Nie wykorzystujemy kobiet i osób starszych

W ocenie OECD większego wsparcia wymagają polskie służby zatrudnienia. Z kolei mocno niewykorzystanymi zasobami, jeśli chodzi o pracę są kobiety i osoby starsze, wśród których odsetki pracujących są stosunkowo niskie. W przypadku osób starszych w Polsce to tylko 39 proc., najmniej w OECD - zwrócił uwagę Gurria. Wskazał, że jedną z przyczyn dzisiejszego stanu jest np. zakaz zwalniania pracowników na 5 lat przed emeryturą, co skutkuje niechęcią pracodawców do zatrudniania takich osób. Potrzeba tu większej elastyczności – mówił. Organizacja zarekomendowała znoszenie wszelkich przywilejów, dających prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Według OECD w Polsce jest przestrzeń do dalszego obniżenia kosztów otworzenia, prowadzenia i wyjścia z biznesu.

Mniej biurokracji

- Miejsca pracy tworzą przede wszystkim nowe firmy. Trzeba więc ułatwiać ich powstawanie - podkreślał Gurria.

OECD rekomenduje też dalszą prywatyzację i obniżenie udziału państwa w konkurencyjnych sektorach gospodarki.

Rząd realizuje rekomendacje

Wicepremier Janusz Piechociński, komentując raport podczas jego prezentacji podkreślał, że rząd realizuje już niektóre rekomendacje, jak np. oskładkowanie niektórych umów związanych z pracą czy reforma urzędów pracy tak, aby kształciły i motywowały do zatrudniania.

Autor: ToL//gry / Źródło: PAP