Senacka komisja za poprawkami do budżetu 2014. Więcej pieniędzy na archiwa i dla prokuratury

Najnowsze

sxc.huSenacka komisja budżetu i finansów publicznych poparła w piątek osiem spośród 13 poprawek przygotowanych przez inne komisje senackie i senatorów

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w piątek za zgłoszeniem ośmiu poprawek do ustawy budżetowej na 2014 rok. Komisja chce m.in. zwiększyć o prawie 5 mln zł wydatki na archiwa, a o ponad 5,5 mln zł proponuje zwiększyć fundusze dla prokuratury.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych poparła w piątek osiem spośród 13 poprawek przygotowanych przez inne komisje senackie i senatorów.

Lista poprawek

Uznanie komisji finansów zyskał wniosek komisji praw człowieka, praworządności i petycji, by 649 tys. zł przeznaczyć na wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce. Komisja poparła także poprawkę komisji kultury, która zmniejsza o 570 tys. zł kwotę dotacji i subwencji na centra kultury i sztuki. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na rezerwę związaną z dofinansowaniem budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Komisja opowiedziała się też za zgłoszeniem poprawki przygotowanej przez Kazimierza Kleinę (PO), zgodnie z którą prawie 5 mln zł z budżetu ministra kultury ma trafić na wydatki bieżące archiwów państwowych. Dzięki temu o 4,2 mln zł wzrosłaby pula na wynagrodzenia pracowników archiwów. Kleina zgłosił także popartą przez komisję poprawkę, by ponad 5,5 mln zł z tzw. rezerwy ogólnej przesunąć na wydatki prokuratur. Zasadnicza część tej kwoty byłaby przeznaczona na wynagrodzenia prokuratorów i asesorów. Uznanie komisji zyskała też poprawka Kleiny i Janusza Sepioła (PO), by 3 mln zł przeznaczyć na finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zgodnie z inną poprawką Kleiny zaakceptowaną przez komisję, 500 tys. zł z budżetu tego sądu należałoby przekazać na wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych. Komisja opowiedziała się także za przyjęciem poprawek porządkowych, które mają za zadanie doprecyzować ustawę. Nie zyskała poparcia senackiej komisji finansów m.in. poprawka komisji praw człowieka, praworządności i petycji, by 100 mln zł przeznaczyć na nową rezerwę związaną z realizacją ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

5 mld z dywidendy?

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. zł. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaplanowano na ponad 5 mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach, zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasada ta ma nie dotyczyć sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak, aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc. W związanej z budżetem tzw. ustawie okołobudżetowej zdecydowano o utrzymaniu w 2014 r. stawek VAT na aktualnym poziomie, wzroście stawek akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc.

Jaki PKB?

Przygotowując projekt budżetu rząd założył, że PKB wzrośnie w przyszłym roku o 2,5 proc. wobec spodziewanych 1,5 proc. w br. Przyjęto, że inflacja wyniesie 2,4 proc.; wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5 proc., zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1 proc., a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6 proc. Konstytucja mówi, że Senat ma 20 dni na prace nad budżetem. Ewentualne poprawki Izba ma zgłosić do 12 stycznia. Zostaną one rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na podpisanie budżetu.

Autor: mn, rf/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu