Prognoza: Polska coraz bardziej na plusie

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESPrognozy polskiego PKB znów w górę

Mimo kryzysu, Polska jako jedyny kraj członkowski Unii Europejskiej odnotuje w tym roku wzrost gospodarczy, w wysokości 1,2 proc. PKB - podała Komisja Europejska, aktualizując swoje wcześniejsze prognozy. Jeszcze we wrześniu Bruksela mówiła o 1-procentowym wzroście dla Polski.

Na rok 2010 Komisja Europejska prognozuje dalszy wzrost polskiego PKB w wysokości 1,8 proc., zaś na 2011 - 3,2 proc.

Ożywienie, choć wolniejsze, KE prognozuje także w strefie euro i całej UE: po tegorocznym spadku o odpowiednio 4 i 4,1 proc., w przyszłym roku ma mieć miejsce niewielki wzrost PKB w wysokości 0,7 proc.

- Gospodarka UE wychodzi z recesji - powiedział unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia.

Niepokój o deficyt

Tegoroczny deficyt finansów publicznych w Polsce wyniesie 6,4 proc. PKB, a przyszłym roku wzrośnie do 7,5 proc. - podała we wtorek Komisja Europejska w jesiennych prognozach gospodarczych dla Unii Europejskiej.

Od lipca Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu: ubiegły rok zamknął się deficytem w wysokości 3,6 proc. PKB. Komisja Europejska dała Polsce czas do 2012 roku na zmniejszenie deficytu finansów publicznych do wymaganego w Traktacie z Maastricht limitu 3 proc.

Relacja reportera TVN CNBC BiznesTVN CNBC BIZNES

KE prognozuje, że tegoroczny dług publiczny wyniesie w Polsce 51,7 proc. PKB, a w przyszłym roku sięgnie 57 proc. KE ostrzega, że w przypadku niezmienionej polityki ze strony rządu, w 2011 dług wyniesie 61,3 proc., czyli powyżej dozwolonego w kryteriach z Maastricht, a także zapisanego w polskiej konstytucji pułapu 60 proc. PKB.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES