Prezydent skierował ustawę o OFE do Trybunału Konstytucyjnego

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24 Biznes i ŚwiatZmiany w OFE do Trybunału. Prezydent skierował wniosek

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie ustawy o zmianach w systemie OFE - poinformowała Kancelaria Prezydenta. To, że zamierza to zrobić, prezydent zapowiadał już podpisując ustawę pod koniec grudnia.

W ramach kontroli następczej prezydent wnioskuje o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy.

Wątpliwości prezydenta dotyczą m.in.: zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa; nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji; zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Trybunał ma zbadać, czy nie naruszają one zasad: zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, we wniosku Komorowski "sygnalizuje Trybunałowi istniejącą w środowisku prawniczym znaczącą rozbieżność poglądów co do statusu składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych oraz nagromadzonych w OFE aktywów".

Polacy wybiorą

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje m.in., że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też całość do ZUS.

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. W przypadku pozostałych osób składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS.

ZOBACZ WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE OFE

Z OFE do ZUS mają zostać przeniesione obligacje Skarbu Państwa. W te papiery, jak i w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa, OFE nie będą mogły już inwestować.

Suwak bezpieczeństwa

Przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE mają być stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (tzw. suwak bezpieczeństwa).

Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Zmianie uległy też zasady, na jakich OFE będą mogły się reklamować.

Autor: rf//bgr / Źródło: PAP, TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: tvn24