"Matczyna" emerytura z podpisem prezydenta. Wkrótce start programu

Najnowsze

Minister Rafalska o tym, kto otrzyma "matczyne" emeryturytvn24
wideo 2/3

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę "Mama 4 plus", dotyczącą tak zwanych emerytur matczynych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wnioski o świadczenia będzie można składać od 1 marca 2019 roku.

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury (w 2019 roku to 1100 brutto), a w przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej - będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Według wyliczeń resortu rodziny programem "Mama 4 plus" może zostać objętych około 85,8 tys. osób.

Minister rodziny Elżbieta Rafalska na konferencji prasowej pod koniec stycznia wskazywała, że świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie mają prawa do minimalnej emerytury oraz 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna. Wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto.

Mama 4 plus

Zgodnie z ustawą o świadczenie w wysokości minimalnej emerytury będą mogły się ubiegać matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci oraz osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. A także matkom, które już są na emeryturze.

Nowe przepisy miały wejść w życie od początku 2019 roku. Ostatecznie ten termin przesunięto jednak na 1 marca. Wtedy też będzie można składać wnioski o świadczenie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Minister Rafalska poinformowała pod koniec stycznia, że koszt wprowadzenia matczynych emerytur ma wynieść 11 mld zł w ciągu 10 lat. Pierwotnie zakładano koszty na poziomie 8,74 mld zł. W budżecie państwa na 2019 rok zagwarantowano na ten cel około 801,3 mln zł.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, na przykład ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmi.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: