Kryzys wyjadł nam 13 mld zł zaskórniaków

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huOszczędności Polaków choć wciąż duże, to jednak trochę mniejsze

- Po raz pierwszy od dwóch i pół roku zmniejszyły się oszczędności Polaków – podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Ich wartość spadła w trzecim kwartale o 12,7 mld zł do 933,2 mld zł. Za zniknięcie 1,3 proc. naszych oszczędności odpowiada kryzys.

Choć od grudnia ubiegłego roku do końca września wartość oszczędności Polaków zwiększyła się o 22,8 mld zł, czyli o 2,5 proc., to jest to trzykrotnie niższe tempo niż w analogicznym okresie 2010 roku, kiedy oszczędności gospodarstw domowych zwiększyły się o 73 mld zł (9,1 proc.). W porównaniu z trzecim kwartałem 2010 roku, w trzecim kwartale tego były one już mniejsze.

Pierwsza od 11 kwartałów ujemna dynamika oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, ma związek z pogarszającą się koniunkturą w gospodarce oraz przecenie na rynkach kapitałowych. (...) W okresie poprzedniego spowolnienia gospodarczego w latach 2007–2008, zjawisko takie mogliśmy zaobserwować trzykrotnie Analizy Online

Przyszłe emerytury się kurczą

O ponad 10 proc. zmniejszyły się oszczędności zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych, akcjach spółek publicznych oraz funduszach zagranicznych. Na koniec września akcje stanowiły 4,4 proc. oszczędności (spadek z 5,2 proc. rok temu), 7,0 proc. z odłożonych przez Polaków pieniędzy było ulokowanych w funduszach inwestycyjnych (wobec 8,3 proc. rok wcześniej), a kolejne 4,2 proc. w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i funduszach zagranicznych.

W ujęciu nominalnym do spadku oszczędności w III kw. największym stopniu przyczyniły się fundusze emerytalne, Jeszcze w połowie br. była w nich ulokowana co czwarta złotówka. Słaba koniunktura na rynkach akcji przyczyniła się jednak do spadku ich aktywów o blisko 15 mld złotych, czyli o 6,2 proc. w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Na koniec września aktywa zgromadzone w OFE warte były 222,1 mld zł. W związku ze zmniejszeniem składki, jaka trafia do OFE z ZUS-u z 7,3 proc do 2,3 proc. rola środków zgromadzonych w drugim filarze, w przyroście oszczędności jest zauważalnie mniejsza.

Zysk jak w banku

Dodatnią dynamiką w trzecim kwartale wykazały się jedynie segmenty o najbardziej bezpiecznym charakterze: bankowe depozyty, które stanowią największą i najszybciej rosnącą część naszych oszczędności oraz gotówka w obiegu. Na koniec września depozyty złotowe i walutowe gospodarstw domowych warte były 457,4 mld zł – najwięcej w historii. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyły one są wartość łącznie o 16,7 mld zł (o 3,8 proc.).

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu