Najnowsze

Rząd za zawieszeniem limitu wydatków budżetowych

Najnowsze

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Morawiecki o PKB i inflacji
Morawiecki o PKB i inflacjiTVN24
wideo 2/6
TVN24Morawiecki o PKB i inflacji

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który przewiduje, że stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie stosowana w czasie epidemii. Teraz nowelą zajmie się Sejm.

"Nowela rozszerza katalog zdarzeń uruchamiających klauzulę wyjścia Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW) o stan epidemii oraz określa ścieżki automatycznego powrotu jej stosowania. Przyjęte zapisy dostosowują SRW do sytuacji związanej ze stanem epidemii" - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort dodał, że w zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat.

ZOBACZ PROJEKT

Stabilizująca reguła wydatkowa

Stabilizująca reguła wydatkowa ma za zadanie określenie limitu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie gwarantującym zachowanie równowagi finansów publicznych. Jej wyłączenie oznacza zatem, że rząd może zwiększyć wydatki, a przy tym nie musi szukać wpływów do budżetu, które by to zrównoważyły. Jak zawsze ze zniesieniem limitu wydatków wiążą się pewne zagrożenia i ważne jest, by te pieniądze zostały produktywnie wykorzystane.

"Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 oraz następujących w jej wyniku skutków gospodarczych wymaga uruchomienia dodatkowych środków budżetowych w celu efektywnego zwalczania skutków wirusa i utrzymania stabilności funkcjonowania państwa w czasie epidemii, oraz odbudowy gospodarki po jej zakończeniu. Zatem celowe jest wsparcie gospodarki i bezpośrednio dotkniętych skutkami tej sytuacji podmiotów, ponad limit wydatkowy wynikający z reguł fiskalnych, w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Minister finansów tłumaczy

Szef resortu finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie, zapewnił, że projekt nie zmienia konstrukcji reguły. "Nastąpiło rozszerzenie katalogu sytuacji włączających klauzulę wyjścia o sytuację, której nikt wcześniej nie przewidywał, tj. stan epidemii. Ponadto określono automatyczny mechanizm powrotu do SRW. Należy zauważyć, że klauzula wyjścia istniała w SRW od początku, co jest zgodne z wymogami Dyrektywy UE dla reguł fiskalnych" - zaznaczył minister.

Ministerstwo wyjaśniło, że zmiany w prawie umożliwią wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami finansowymi w sytuacji wprowadzenia jednego ze stanów: wojennego, wyjątkowego, klęski żywiołowej, lub ogłoszenia stanu epidemii na obszarze Polski.

"Dostosowujemy SRW do zmieniających się warunków. Bez wprowadzenia proponowanych zmian, uruchomienie działań w ramach tarcz antykryzysowych musiałoby zostać zrównoważone ograniczeniem innych wydatków w ramach podmiotów objętych SRW" - zauważył Kościński.

Wsparcie gospodarki

Resort dodał, że przyjęte przez rząd rozwiązanie jest spójne zarówno z zaleceniami dotyczącymi wspierania wzrostu gospodarczego przy określonych ramach fiskalnych, jak i pozwala na zastosowanie w Polsce analogicznego rozwiązania do wprowadzonej w Unii Europejskiej tak zwanej generalnej klauzuli wyjścia. Klauzula zaproponowana w marcu 2020 roku umożliwia tymczasowe odejście od zaleceń Rady UE dotyczących polityki budżetowej. Warunkiem jest brak zagrożenia dla stabilności finansów publicznych w średnim okresie. 

"Unijna regulacja zakłada odejście od przestrzegania reguł w zakresie wynikającym z działań podejmowanych dla przeciwdziałania gospodarczym efektom epidemii. Oznacza to bardziej elastyczne podejście UE, w obliczu ogólnounijnej recesji, do wzrostu wydatków niezbędnych dla wsparcia systemów ochrony zdrowia, ludności oraz gospodarki" - poinformowano.

Autor:mb

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości