Najnowsze

Grupa PZU kończy I kwartał zyskiem netto 760,4 mln zł

Najnowsze

media.pzu.plGrupa PZU podała wyniki za I kwartał 2014 roku

W I kwartale 2014 roku zysk netto spółki PZU SA wyniósł 760,4 mln zł wobec 837 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu finansowanego opublikowanego przez spółkę. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto wzrósł o 18,9 proc. względem ubiegłego roku.

Składka przypisana brutto grupy w okresie pierwszych trzech miesięcy 2014 roku wyniosła 4 353 900 zł wobec 4 425 900 zł rok wcześniej.

Przychody

Przychody z tytułu prowizji i opłat wyniosły 69,053 mln zł. W analogicznym okresie ub. roku przychody wyniosły 70,524 mln zł.

Odszkodowania netto spadły do 2 664,2 mld zł z 2 730,7 mld zł rok wcześniej. "Spadek odszkodowań i świadczeń netto wynikał w szczególności z niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki korzystnym warunkom drogowym (niska częstość szkód) oraz niskiego poziomu szkód o charakterze masowym i pojedynczych szkód o znaczącej skali wypłat w ubezpieczeniach majątkowych" - głosi komunikat PZU.

Działalność lokacyjna

Dochody z działalności lokacyjnej w I kwartale 2014 roku wyniósł 535,2 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się 556,8 mln zł, w przedziale oczekiwań 530-613 mln zł.

Koszty akwizycji za I kwartał 2014 roku wzrosły o 27 mln 36 tys. zł (5,6 proc.) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. "Wzrost ten był w szczególności rezultatem zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych oraz zmian stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych w segmencie ubezpieczeń masowych. Zwiększenie kosztów akwizycji zostało częściowo skompensowane przyrostem kosztów odraczanych w czasie dla umów wieloletnich zawartych w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych" - poinformowała spółka.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PZU

Źródło zdjęcia głównego: media.pzu.pl