Droga do polskiego atomu prawnie otwarta

Najnowsze

TVN24Droga do polskiego atomu otwarta

Budowa w Polsce pierwszej - i kolejnych - elektrowni jądrowej ma już podstawy prawne. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo atomowe.

Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku. Określają one wymogi bezpieczeństwa i kontroli dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji, a także likwidacji obiektów jądrowych, czego wymaga od Polski europejska dyrektywa. Określono także zakres nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) jako urzędu dozoru jądrowego.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Jak zapewniają ich autorzy, przepisy zawierają jednoznaczny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działania obiektów jądrowych.

Nowe prawo atomowe przewiduje utworzenie specjalnego funduszu, na który operator elektrowni będzie odprowadzał pewną kwotę, zależną od ilości wyprodukowanej energii. Środki zgromadzone na tym funduszu będą przeznaczone na likwidację elektrowni po zakończeniu jej eksploatacji oraz pokrycie kosztów usunięcia odpadów promieniotwórczych.

Społeczeństwo ma wiedzieć

Ustawa zawiera również obowiązek informowania społeczeństwa o decyzjach dozoru jądrowego, stanie obiektów, ich eksploatacji, o wszystkich czynnikach i zdarzeniach, mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną.

Na inwestora pierwszej elektrowni jądrowej rząd wskazał należącą w większości do Skarbu Państwa Polską Grupę Energetyczną (PGE). W rządowych planach jest wybudowanie do 2030 r. dwóch siłowni o łącznej mocy 6000 MW i ewentualne rozpoczęcie budowy kolejnych.

Aktualnie w Polsce nie ma elektrowni atomowej. Jedynym działającym reaktorem jest badawczy reaktor Maria należący do Instytutu Energii Atomowej.

W zeszłym roku Ministerstwo Gospodarki podało listę 28 miejscowości, które są brane pod uwagę pod kątem lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24