Chiński smok zasypia? "Zagrożenia dla gospodarki są, ale nie przerażające"

Najnowsze


Zagrożenia stojące przed chińską gospodarką nie są "przerażające" - powiedział na spotkaniu z liderami globalnego biznesu prezydent Chin Xi Jinping. W przemówieniu do światowych liderów jeszcze przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) Xi Jinping starał się rozwiać obawy o chińską gospodarkę.

- Rzeczywiście istnieje ryzyko dla wzrostu, ale nie jest ono tak przerażające - powiedział.

Podczas szczytu Chiny ogłosiły pogłębienie energetycznej współpracy z Rosją. Chodzi o nowe połączenie gazowe Rosji z Pekinem. W niedzielę chiński prezydent ogłosił chęć poprawy stosunków handlowych z innymi państwami regionu.

Trudny rok

BBC News omawiając wydarzenia APEC, podkreśla, że Chińska gospodarka miała trudny rok. Wszystko z powodu spadków na rynku nieruchomości, wolniejszego popytu i mniej stabilnego eksportu.

Xi Jinping zwrócił jednak uwagę, że nawet jeśli chińska gospodarka miałaby wzrosnąć jedynie o 7 proc., to i tak pozostanie liderem wśród światowych gospodarek. Jego zdaniem chińska gospodarka pozostaje "stabilna".

Według oficjalnych danych opublikowanych w sobotę, w październiku słabiej rósł chiński eksport i import. Roczne tempo wzrostu spadło do poziomu 7,3 proc. w trzecim kwartale. To najsłabszy wynik od szczytu światowego kryzysu.

Robią, co mogą

Aby pobudzić wzrost, chiński rząd przyspieszył wydatki na projekty infrastrukturalne. Z kolei bank centralny "wstrzykuje" pieniądze w system bankowy, by poprawić ofertę kredytową. Obniża też stopy procentowe.

- Reformy są stopniowo wprowadzane. Będziemy je zdecydowanie pogłębiać - podkreślił chiński prezydent.

Szczyt APEC rozpoczyna się w poniedziałek. W tym roku pod hasłem "Kształtowanie przyszłości poprzez współpracę Azji i Pacyfiku". Zbiega się on z 25-leciem istnienia Wspólnoty. Przywódcy 21 państw APEC będą na nim poszukiwali metod ożywienia zwalniającej gospodarki regionu m.in. poprzez zacieśnienie integracji, innowacje, wzmocnienie sektora usług, reformy gospodarcze, inwestycje w infrastrukturę i poprawę łączności.

Xi Jinping w swoim przemówieniu przekonywać, że trzeba obecnie podejmować kolejne wysiłki współpracy. - Tylko poprzez budowanie partnerstwa i współpracy można osiągnąć pozytywne rezultaty - zaznaczył.

Autor: mn / Źródło: BBC News