Najnowsze

Aktywni plus. Rząd szykuje nowy program dla seniorów

Najnowsze

Autor:
ToL
Źródło:
PAP
Ciemne chmury nad przyszłymi emeryturamiTVN24
wideo 2/4
TVN24Ciemne chmury nad przyszłymi emeryturami

Aktywni plus - to nazwa nowego programu na rzecz osób starszych, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie uczestnictwa seniorów we wszystkich dziedzinach życia społecznego - wskazano w informacji opublikowanej w wykazie prac rządu.

Nowy rządowy program na rzecz osób starszych Aktywni plus ma obowiązywać w latach 2021-2025. Z informacji opublikowanych w wykazie prac rządu wynika, że osobą odpowiedzialną za jego przygotowanie jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W ostatnich latach MRPiPS realizowało dwa programy rządowe wspierające aktywność społeczną osób starszych: Senior plus na lata 2015-2020 oraz ASOS - rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Pierwszy z tych programów był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, a drugi do organizacji pozarządowych.

Oba programy kończą się w 2020 r., w resorcie rodziny zaprojektowany został więc nowy program o podobnym charakterze - Aktywni plus. W ramach programu zaplanowano cztery obszary działań: aktywność społeczna, partycypacja społeczna, wyłączenie cyfrowe oraz przygotowanie do starości.

Cele programu

Jak wskazano w informacji opublikowanej w wykazie prac rządu, celem głównym programu Aktywni plus jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Ma on pomóc wzbogacić ofertę zagospodarowania czasu wolnego osób starszych, a także rozwijać ich przedsiębiorczość społeczną oraz aktywizować do podejmowania pracy.

Program ma także przyczynić się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych. Seniorzy będą zachęcani do podejmowania działań charytatywnych na rzecz innych osób, w tym wolontariatu. Program ma zwiększyć poziom samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym.

Podejmowane będą również działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w uniwersalnej świadomości społecznej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał tego roku.

Autor:ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości