29 państw się zwija

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Globalna gospodarka zwalnia

W przyszłym roku najszybciej na świecie będzie rosła gospodarka Kataru (+13,7 proc.) - wynika z prognoz Economist Intelligence Unit. Najwięcej, bo niemal 10 proc. skurczy się PKB Islandii. Polski wzrost - zdaniem EIU - ma kształtować się na poziomie 2,4 proc.

Jak wyliczył Economist Intelligence Unit, PKB w najbliższym roku skurczy się w 29 państwach. Prognozy EIU zakładają wystąpienie dalszych finansowych szoków, wzrost tendencji protekcjonistycznych, które doprowadzą do skurczenia się światowego handlu oraz utrzymanie się geopolitycznego ryzyka na tle nuklearnych ambicji Iranu, zagrożenia terrorystycznego oraz politycznej destabilizacji.

Polska gospodarka będzie rosnąć, ale...

Dla Polski analitycy EIU przewidują wzrost realnego PKB w 2009 roku w wysokości 2,4 proc., wobec 5 proc. w 2008 r. i 3,5 proc. w 2010 roku. Wyhamowanie wzrostu przełoży się na obniżkę stopy inflacji do 3,3 proc. na koniec 2009 roku i 2,2 proc. na koniec 2010 wobec 4,3 proc. na koniec tego roku.

Spodziewany niższy popyt wewnętrzny spowoduje obniżenie ujemnego salda na rachunku obrotów bieżących z ok. 5,4 proc.

EIU zastrzega zarazem, iż Polska gospodarka może stanąć w obliczu głębszej korekty wzrostu w latach 2009-10, jeśli skutkiem międzynarodowego kryzysu finansowego będą rosnące trudności w dostępie do zagranicznego kredytu.

"Globalny kryzys finansowy będzie miał bardzo szkodliwe skutki dla globalnej gospodarki w 2009 r. Spowolnienie wzrostu, które ten kryzys wywoła, ominie tylko nieliczne kraje" - napisali analitycy EIU.

Chiny wciąż wysoko

Wzrost globalnego PKB w ujęciu parytetu siły nabywczej analitycy EIU oceniają na 0,9 proc. W grupie krajów określanych jako wschodzące rynki najszybszy wzrost w najbliższym roku osiągną Chiny -7,5 proc. Oznacza to jednak, że tempo ekspansji będzie niższe niż w ostatnich latach. Wzrost PKB w Indiach prognozowany jest na 6,1 proc.

Sąsiedzi na minusie

Wśród państw postkomunistycznych i akcesyjnych pod kreską znajdą się w 2009 roku: Łotwa (-4 proc.), Ukraina (-3 proc.) i Węgry (-1,5 proc.). W UE PKB skurczy się również w Republice Irlandii (-2,3 proc.), W. Brytanii (-2,1 proc.), Danii (-1,6 proc.), Hiszpanii (-1,2 proc.), Szwecji (-1,1 proc.) oraz Włoszech (-1 proc.).

Economist Intelligence Unit to międzynarodowa jednostka badawcza będąca częścią The Economist Group. Zajmuje się przygotowywaniem analiz zarówno gospodarki globalnej, jak i gospodarek poszczególnych państw.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24