TVN24 Biznes | Moto

Fiskus zajmie się ściąganiem kar za przejazd autostradą bez opłaty

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Działa nowy system poboru opłat na autostradach e-TOLLTVN Turbo
wideo 2/4
TVN TurboDziała nowy system poboru opłat na autostradach e-TOLL

Naczelnicy urzędów skarbowych mają zyskać uprawnienia do ściągania mandatów za przejazd autostradą bez wniesienia opłaty. Tak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Przepisy trafiły do konsultacji i uzgodnień.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego.

ZOBACZ PROJEKT

Jak napisano w uzasadnieniu, brak wniesienia opłaty za przejazd autostradą skutkować będzie wystawieniem i wysłaniem wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Wezwanie zostanie skierowane odpowiednio do właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu.

W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku, uprawnionym do jej ściągnięcia wraz z odsetkami będą naczelnicy urzędów skarbowych właściwi ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego w dniu wystawienia wezwania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Mandaty za brak opłaty za przejazd autostradą

Jak wyjaśniono, czynności, które mają podjąć urzędy skarbowe to przede wszystkim "działania informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanego obowiązku, doręczenie zobowiązanemu upomnienia oraz wystawienie tytułu wykonawczego". Zdaniem autorów projektu takie rozwiązanie usprawni pobór opłaty dodatkowej.

Nowe przepisy zakładają, że wierzycielami należności z tytułu opłaty dodatkowej będzie 400 naczelników urzędów skarbowych. Zaznaczono, że wskazani naczelnicy urzędów skarbowych posiadają odpowiednie zasoby techniczne i osobowe, a także rozwiązania organizacyjne umożliwiające prawidłową realizację obowiązków wierzyciela. "Tym samym interesy Skarbu Państwa zostaną prawidłowo zabezpieczone" - czytamy.

Dodano, że obsługa opłaty dodatkowej, w ramach powierzonej naczelnikom urzędów skarbowych funkcji wierzyciela, będzie wykonywana przy pomocy centralnych systemów informatycznych, które już funkcjonują w urzędach skarbowych i zostaną odpowiednio dostosowane do wskazanych zadań.

W przypadku, gdy zobowiązany, wskazany w wezwaniu do wniesienia opłaty, mieszka lub ma siedzibę poza terytorium Polski, wierzycielem obowiązku wynikającego z takiego wezwania będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy według adresu siedziby organu, który wystawił to wezwanie. Zasadniczo - jak napisano - takim organem będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24