Rządowi prawnicy krytykują emerytalną rewolucję. Może być niezgodna z konstytucją

Dla firm

Bartosz Marczuk o PPKtvn24bis
wideo 2/35

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych może być niezgodna z artykułem 32 konstytucji, który mówi o równości wobec prawa - wynika z opinii przedstawionej przez Rządowe Centrum Legislacji. Zdaniem ekspertów konstytucję może naruszać między innymi uprzywilejowana pozycja Polskiego Funduszu Rozwoju i nierówny czas wejścia w życie ustawy.

W ocenie Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt ustawy, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów pod koniec maja, nie uwzględnił pierwotnych uwag i zawiera przepisy, które "jako potencjalnie prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania, mogą budzić wątpliwości w kontekście zasady wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP".

Artykuł ten stanowi, że "wszyscy są wobec prawa równi", "wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne" oraz że "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny".

Jakie zastrzeżenia?

Wątpliwości prawników RCL budzi między innymi uprzywilejowana pozycja Polskiego Funduszu Rozwoju Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, który według przepisów ustawy uzyskuje status "wyznaczonej instytucji finansowej" bez konieczności uzyskania wpisu do ewidencji i statusu uczestniczącej w Pracowniczych Planach Kapitałowych instytucji finansowej tak jak pozostałe towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zwracają oni również uwagę, że mimo braku konieczności spełnienia wymogów doświadczenia i wysokości kapitału zakładowego, PFR TFI będzie miał "dalej idące uprawnienia niż pozostałe instytucje finansowe". Na przykład przejmowanie zarządzania funduszem inwestycyjnym, w przypadku gdy dotychczas nim zarządzające TFI zostanie usunięte z ewidencji PPK. Wśród pozostałych zapisów, które potencjalnie naruszają art. 32, RCL wymienia późniejszy termin wejścia rozwiązań w życie w jednostkach sektora finansów publicznych (1 lipca 2020 roku - red.) oraz wyłączenie z wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł uczestników, w imieniu których umowę o prowadzenie PPK zawarto po dniu 31 grudnia 2020 roku.

Ich zdaniem Konstytucję RP może naruszać też przyznanie prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych w sprawach wynikających z umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, podczas gdy w przepisach dotyczących IKE, IKZE i PPE takiej możliwości nie ma. RCL zaznaczył, że "odstępstwa od równego traktowania przez prawo sytuacji podobnych są dopuszczalne, ale pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek", a te nie zostały przedstawione.

Wejście w życie ustawy

Zgodnie z projektem program ma być wprowadzany etapowo. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób miałyby tworzyć PPK od 1 stycznia 2019 roku, zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 lipca 2019 roku, zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 stycznia 2020 roku, a zatrudniające co najmniej 1 osobę - od 1 lipca 2020 roku. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała jednak pod koniec maja, że ze względu na potrzebę dłuższego vacatio legis, PPK powinny wejść w życie 1 lipca 2019 roku.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, powiedział zaś w czerwcu, że nawet wejście w życie ustawy pod koniec 2019 roku wymagałoby "ekspresowego tempa".

Autor: mb//dap / Źródło: PAP