Nietypowe linie na Francuskiej. Wyznaczyli granice ogródków

TVN Warszawa

ZDMKampania edukacyjna na Francuskiej

Jak pogodzić ruch pieszy, rowerowy i działalność ogródków restauracyjnych? Na Francuskiej drogowcy razem z mieszkańcami zaczęli malować symboliczne linie, które mają zwrócić uwagę restauratorom na konieczność zachowania odpowiedniej przestrzeni na chodniku.

Francuska wyrosła w ostatnich latach na restauracyjno-kawiarniane centrum Saskiej Kępy. Przebudowana ulica z szerokim chodnikiem zachęca do spacerów i biesiadowania w licznych lokalach. Niestety, coraz częściej ogródki "anektują" więcej miejsca niż przewiduje pozwolenie wydawane przez drogowców.

Zarząd Dróg Miejskich z pomocą mieszkańców postanowił sprawę rozwiązać pokojowo - przy pomocy miarki, pędzla i białej farby.

Symboliczne linie

- Za naszą zgodą na ulicy Francuskiej funkcjonuje 20 ogródków, jednak ważne jest, by nie utrudniały one ruchu pieszych. Dlatego wyznaczyliśmy symboliczną granicę pomiędzy strefą pieszą a ogródkami restauracji – malując ją zmywalną farbą na chodniku. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę restauratorów, klientów i przechodniów na przebieg ciągu pieszego i konieczność zachowania przestrzeni dla swobodnego ruchu pieszych (zgodnie z zezwoleniami wydanymi restauracjom) i pokazać, że – przy odrobinie dobrej woli – pogodzenie interesów różnych stron nie jest trudne – informują drogowcy.

Symboliczne granice pozostaną kilkanaście tygodni, aby sprawdzić efekt. Po zamknięciu ogródków linie zostaną usunięte.

To nie wszystko. Jak informuje ZDM, przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna, kontynuacja i rozwinięciem akcji "Dobre Maniery", promującej życzliwe zachowania wszystkich użytkowników przestrzeni. Ulotki trafią do rowerzystów i restauratorów.

skw/b