Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje ratusza

Warszawa


Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje prezydenta Warszawy w sprawie nieruchomości położonej przy ulicy Bartoszewicza 1B i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez miasto - poinformował przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Ponadto komisja przyznała 311 tysięcy złotych odszkodowań mieszkańcom.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej Sebastian Kaleta po niejawnym posiedzeniu komisji, podjęła ona decyzje w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Bartoszewicza 1B w Warszawie. Zdecydowała się je uchylić.

"W sprawie doszło do przeniesienia roszczeń"

Podstawowe błędy, które komisja dostrzegła w prowadzonych przez prezydenta Warszawy postępowaniach - jak mówił przewodniczący - to m.in. nieustalenie posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. - W sprawie doszło do przeniesienia roszczeń do nieruchomości warszawskiej. To przeniesienie było rażąco sprzeczne z interesem społecznym, nastąpiło za świadczenie wzajemnie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości - powiedział Kaleta.

- Pani Maria Trzcińska nabyła prawa i roszczenia do udziału w 54 procentach przedwojennej nieruchomości objętej dekretem warszawskim przy ulicy Bartoszewicza 1B na podstawie trzech umów za kwotę wielokrotnie niższą niż wartość prawa przyznanego jej decyzją reprywatyzacyjną - za kwotę 632 tysięcy złotych - relacjonował.

Dodał, że wartość nabytego udziału w nieruchomości wynosiła około 9 mln zł. Poinformował też, że sprawa została przekazana miastu do ponownego rozpatrzenia.

Kaleta zaznaczył, że w sprawie nieruchomości przy ul. Bartoszewicza 1B znowu pojawiła się "ta sama, znana grupa osób kupująca roszczenia za bardzo niskie kwoty do nieruchomości wartej kilkunastokrotnie więcej". Według przewodniczącego komisji kamienica przy ul. Bartoszewicza jest warta niemal 17 milionów złotych.

Odszkodowanie dla córki Jolanty Brzeskiej

Kaleta poinformował także, że komisja przyznała odszkodowanie w wysokości blisko 22 tysięcy złotych córce zamordowanej działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej - Marii Brzeskiej, a także zadośćuczynienia w wysokości 290 tys. zł mieszkańcom Jagiellońskiej 27 i Noakowskiego 16. Łącznie - jak podsumował Kaleta - komisja przyznała we wtorek odszkodowania i zadośćuczynienia na kwotę blisko 312 tysięcy złotych.

Przewodniczący przypomniał, że w ubiegłym roku komisja przyznała Marii Brzeskiej 100 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia, ale ta decyzja została zakwestionowana przez władze Warszawy. Natomiast przyznane jej we wtorek świadczenie to odszkodowania za nadpłacony czynsz po reprywatyzacji kamienicy przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska.

Kaleta podsumował, że komisja wydała już decyzje o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach w wysokości niemal 5 mln zł.

Ponadto komisja ukarała Kamila Kobylarza, współpracownika Marka M. [znanego kupca roszczeń, oskarżonego w sprawach reprywatyzacji] karą administracyjną pieniężną w wysokości 50 tys. zł. W ocenie komisji - o czym mówił Kaleta - naruszył on prawa lokatorów kamienicy przy ul. Dahlberga 5.

- Osoby, które czyściły kamienice, powinny zadośćuczynić za te czyny, które na tych nieruchomościach popełniły - podkreślił Kaleta.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o innym posiedzeniu komisji w sprawie odszkodowań:

PAP/ab/pm

Stanowisko miasta w sprawie odszkodowańTVN24
wideo 2/5