TVN Meteo | Polska

Zaledwie dwóch na pięciu Polaków wypełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej

TVN Meteo | Polska

Autor:
anw
Źródło:
PAP
Aktywność fizyczna poprawia kondycję układu krążenia
Aktywność fizyczna poprawia kondycję układu krążeniatvn24
wideo 2/5
tvn24Aktywność fizyczna poprawia kondycję układu krążenia

Tylko 41 procent Polaków spełnia kryteria Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące minimalnej aktywności fizycznej w wolnym czasie - co najmniej 150 minut umiarkowanego albo 75 minut intensywnego wysiłku tygodniowo. Ćwiczą głównie osoby młode, pracujące, z miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców.

Badanie MultiSport Index 2022, które jest cyklicznie realizowane od 2017 roku, przeprowadzono na reprezentatywnej, losowej próbie 1400 Polaków powyżej 18. roku życia. Na podstawie najnowszych danych można stwierdzić, że ćwiczą przede wszystkim ludzie młodzi, z przewagą mężczyzn, osoby pracujące, z miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Po raz pierwszy w historii badania główną motywacją do podejmowania aktywności stało się dla Polaków zdrowie psychiczne.

Aktywność fizyczna

Z badań wynika, iż obecnie 65 procent Polaków podejmuje aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe względem roku 2021 (68 proc.) i jednocześnie powrót do wartości sprzed wybuchu pandemii. Sport jest najczęściej uprawiany przez ludzi młodych - w grupie wiekowej 18-24 lat, to jest 78 proc. Najbardziej aktywne są osoby pracujące (70 proc.), zarabiające minimum pięć tysięcy złotych netto (78 proc.) oraz mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (75 proc.).

Największą grupę nieaktywnych fizycznie Polaków stanowią wciąż osoby powyżej 55. roku życia (43 proc.), zarabiające 1-2 tys. zł netto (49 proc.) oraz wykonujące pracę na stojąco (45 proc.). Z danych MultiSport Index 2022 wynika jednocześnie, że wciąż zaledwie dwóch na pięciu, tj. 41 proc. dorosłych Polaków wypełnia podstawowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie aktywności fizycznej, czyli podejmuje co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu. - Jest to niepokojący wynik, tym bardziej, że nie możemy mieć pewności, czy deklaracje oddają stan faktyczny. Dodatkowo warto pamiętać, że aktywność jest aktywności nierówna. Dla 13 procent aktywnych fizycznie Polaków jedyną formą ruchu, jaką podejmują, jest spacer, a ten zazwyczaj nie jest wystarczający, by efektywnie wypełnić rekomendacje WHO i spowodować korzystne zmiany dla zdrowia - powiedział doktor Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tymczasem, podczas pandemii znacząco zwiększyła się grupa spacerowiczów (przyrost o 7 punktów procentowych względem 2021 r.). Spacery stanowią obecnie najpopularniejszą aktywność - praktykuje je 32 proc. badanych, na drugim miejscu znalazła się jazda na rowerze (która do tej pory była na pierwszym miejscu) - praktykuje ją 31 proc. aktywnych fizycznie Polaków, przy czym co trzeci korzysta z roweru w celach transportowych. Z kolei pływanie uprawia 16 proc. aktywnych fizycznie Polaków. Po łącznie 11 miesiącach zamknięcia obiektów sportowo-rekreacyjnych, co piąty aktywny fizycznie Polak wybiera obecnie trening w klubach fitness - 20 proc. (co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych względem roku 2021).

Zdrowy styl życia to aktywność fizyczna i zbilansowana dieta
Zdrowy styl życia to aktywność fizyczna i zbilansowana dieta Powinno się trzy raz w tygodniu po 30 minut ćwiczyć. To minimum aktywności fizycznej. tvn24

Wypracowanie zdrowego nawyku

Obecnie 28 proc. aktywnych fizycznie Polaków przyznaje, że chciałoby ćwiczyć częściej. Taką deklarację składa także 35 proc. osób w wieku 18-64 lata, które nie wypełniają rekomendacji WHO.

- Warto uświadomić sobie, że wypracowanie zdrowego nawyku, takiego, jak regularne treningi, jest procesem, który według badań może trwać od 18 do 254 dni. Aby wytrwać w tej drodze, pomocne może okazać się z jednej strony poszukiwanie takiego sportu, który sprawia nam przyjemność, a z drugiej stosowanie metody małych kroków. Warto także podejść do sportu, jak do inwestycji w zdrowie na przyszłość i szczególnie na początku nie stawiać sobie wyśrubowanych celów do osiągnięcia - mówił Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS. Co ciekawe, zmieniły się motywacje Polaków do podejmowania aktywności fizycznej. Przed wybuchem pandemii największym motywatorem do ćwiczeń była potrzeba wsparcia zdrowia fizycznego - taką motywację zgłaszało aż 47 proc. aktywnych fizycznie Polaków. W pierwszym roku pandemii nastąpiła zmiana z powodu nadmiernego stresu, problemów z kręgosłupem czy też wzrostu masy ciała - wtedy jednakowo istotne stały się motywacje dotyczące zdrowia (23 proc.), samopoczucia (24 proc.) i sylwetki (23 proc.). Dziś, wraz z rosnącą skalą problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, aktywność fizyczna jest ważnym elementem dbania o dobrostan mentalny już dla 42 proc. Polaków. Motywator ten jest szczególnie widoczny wśród osób w wieku powyżej 30. roku życia i dominuje wśród czterdziestolatków.

Jak pomaga aktywność fizyczna? (Ministerstwo Zdrowia)ministerstwo zdrowia

Poprawa odsetka aktywnych fizycznie Polaków przyniesie nie tylko korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale będzie również źródłem znacznych oszczędności, zwracają uwagę specjaliści. - Już kilka lat temu koszty hipokinezji, czyli niskiej aktywności fizycznej, wśród mieszkańców naszego kraju szacowano na około dwa miliardy euro rocznie, co stanowiło równowartość 8,4 procenta krajowych wydatków na ochronę zdrowia. Tymczasem, jeśli połowa osób nieaktywnych fizycznie zaczęłaby się ruszać, to w Polsce można byłoby zaoszczędzić około pół miliarda złotych na samej ochronie zdrowia - skomentowała Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Jak dodaje, jest to dopiero początek oszczędności, bo pod uwagę należy wziąć również inne koszty wynikające z bezruchu, które można zredukować, takie jak np. absencja chorobowa. Instytut Badań Strukturalnych oszacował, że już 10-procentowy wzrost odsetka Polaków, którzy wypełniają podstawowe zalecenia WHO w zakresie aktywności fizycznej, może przełożyć się na poprawę wskaźników zatrudnienia - wzrost liczby osób pracujących oraz około 2-procentowy spadek liczby absencji pracowniczych. W efekcie może to przynieść oszczędności dla gospodarki wynoszące około jednego miliarda złotych.

Aktywność fizyczna wydłuża życie
Aktywność fizyczna wydłuża życie Każda forma ruchu jest dobra dla naszego organizmu.tvn24

Autor:anw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości