Zaćmienie Słońca - schemat, kiedy będzie można oglądać z Polski?

Autor:
aw//mro
Źródło:
NASA, PWN
Zaćmienie Słońca - animacja
Zaćmienie Słońca - animacjaWalt Feimer/NASA's Scientific Visualization Studio
wideo 2/6
Walt Feimer/NASA's Scientific Visualization StudioZaćmienie słońca - animacja

Zaćmienie Słońca to zjawisko, które w wielu osobach wzbudza strach i niepokój. W końcu w ciągu dnia, nagle, na kilka minut zapada zmrok. Robi się ciemno, zimno i cicho. Tłumaczymy, czym jest zaćmienie Słońca i podpowiadamy, kiedy będzie można je oglądać.

● Najbliższe całkowite zaćmienie Słońca widoczne będzie w Europie w 2026 roku. ● Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce oglądać będzie można dopiero w 2135 roku. ● Zaćmienie Słońca ma miejsce zwykle kilka razy w roku.

Co to jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko, do którego dochodzi w momencie, kiedy Księżyc ustawia się pomiędzy Słońcem i Ziemią. Dochodzi w tym momencie do przysłonięcia światła słonecznego. Dawniej zaćmienie Słońca traktowano jako zjawisko nadprzyrodzone. Trudno się temu dziwić, skoro nawet we współczesnych czasach widzowie zaćmienia opowiadają, że było to niezwykłe wydarzenie. 

Całkowite zaćmienie Słońca

Można mówić o nim wtedy, gdy zakryta jest cała tarcza Słońca. Zaćmienie całkowite oglądać można zwykle na bardzo wąskim obszarze. Na początku i na końcu tej fazy wokół Słońca pojawia się diamentowy pierścień, czyli błyski promieni słonecznych.

Częściowe zaćmienie Słońca

Częściowe zaćmienie występuje przed i po całkowitym zaćmieniem Słońca. Może też występować samodzielnie. Wtedy Słońce przysłonięte jest tylko w części.

Obrączkowe zaćmienie Słońca

To bardzo spektakularny rodzaj zaćmienia Słońca. Mówi o nim wtedy, gdy tarcza Słońca nie jest zakryta całkowicie. Widoczny jest wtedy pierścień z czarnym dyskiem w środku.

Zaćmienie Słońca - schemat

Zaćmienie SłońcaPAP/NASA

Zaćmienie Słońca - kiedy?

Co ile jest zaćmienie Słońca? Zaćmienie Słońca występuje najczęściej kilka razy w roku. Jednak ze względu na to, że oglądać je można tylko z niewielkiego obszaru Ziemi, jest bardzo unikalne.

Ostatnie zaćmienie Słońca miało miejsce 10 czerwca 2021 roku. Było to zaćmienie obrączkowe. Z Polski oglądać można było jedynie płytkie zaćmienie częściowe. Najlepsze warunki do obserwacji były na północy kraju - tam zakryte było około 15 procent tarczy słonecznej.

Najbliższe zaćmienie Słońca w Polsce

Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca, które widoczne będzie z terenu Polski, będzie miało miejsce 25 października 2022 roku. Będzie można je oglądać w całym kraju. Kolejne częściowe zaćmienie widoczne z Polski datowane jest na 29 marca 2025 roku.

Warto jednak zanotować datę 12 sierpnia 2026 roku. Tego dnia z części Europy (między innymi z Islandii i Hiszpanii) możesz zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. 

Kolejne całkowite zaćmienie, które będzie można oglądać z Polski, to data bardzo odległa - 7 października 2135 roku.

Zaćmienie Słońca - animacja
Zaćmienie słońca - animacjaWalt Feimer/NASA's Scientific Visualization Studio

Całkowite zaćmienie Słońca w Polsce w 1999 roku

11 sierpnia 1999 roku miało miejsce ostatnie w XX wieku całkowite zaćmienie Słońca. Widoczne było w dużej części Europy. Na terytorium Polski można było oglądać bardzo głębokie zaćmienie częściowe.

Jak oglądać zaćmienie Słońca?

Oglądając zaćmienie Słońca należy pamiętać o tym, żeby nie patrzeć na nie bezpośrednio. Grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku. Najlepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w specjalne okulary lub filtry słoneczne dla instrumentów optycznych. Pamiętaj, że nie należy oglądać zaćmienia przez płytę CD, przydymione szkło czy kliszę rentgenowską. Nie są one wystarczającą ochroną dla oczu.

Autor:aw//mro

Źródło: NASA, PWN

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt 24

Pozostałe wiadomości