Najnowsze

Testy na COVID-19. Jak Polska wypada na tle innych krajów

Najnowsze

[object Object]
Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Ministerstwo Zdrowia radziKancelaria Premiera
wideo 2/21

Ile testów na COVID-19 przeprowadzano dziennie na tysiąc mieszkańców Polski w ciągu ostatniego miesiąca? Sprawdź, jak na tle innych państw pod tym względem wypada nasz kraj.

Strona ourworldindata.org prezentuje wiele danych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 z kilkudziesięciu krajów świata. Witryna pokazuje między innymi liczbę testów na COVID-19 wykonywanych każdego dnia w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, a także liczbę dziennych nowych zachorowań w przeliczeniu na milion mieszkańców.

Przeanalizowaliśmy, jak Polska wypada na tle innych państw w okresie od 24 kwietnia do 24 maja pod względem wykonywanych testów oraz liczby zachorowań.

Do zestawienia wybraliśmy państwa, w których dane z tego okresu są kompletne. Są nimi Australia, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Czechy.

Dane z USA dostarczane są przez amerykański COVID Tracking Project. Sumuje on liczby dotyczące przeprowadzonych testów oraz osób badanych, w zależności od tego, co zgłaszają poszczególne stany. Dane te wykorzystywane są między innymi przez Biały Dom, a także największe światowe media.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem na milion mieszkańców (OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0))OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Jak liczba dziennie wykonywanych testów na tysiąc mieszkańców ma się do liczby potwierdzonych przypadków COVID-19 na milion mieszkańców w poszczególnych krajach?

Polska

Dzienna liczba zakażeń na milion mieszkańców Polski w ciągu ostatniego miesiąca wahała się na poziomie od około 6 do ponad 15. Do wtorkowego poranka w naszym kraju potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 21 631 osób.

W Polsce w ciągu ostatniego miesiąca wykonano dziennie od 0,19 do 0,83 testu w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Do 12 maja nie ta wartość nie przekraczała 0,5. Dopiero od 13 maja zaczęła rosnąć, osiągając 23 maja 0,83 testu na tysiąc mieszkańców.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, do niedzieli 24 maja pod kątem koronawirusa przebadano 767 441 próbek. Zbadano 701 969 osób, a od soboty do niedzieli wykonano ponad 16,5 tysiąca testów. Najwięcej - bo ponad 31 tysięcy testów - przeprowadzono między piątkiem a sobotą (22/23 maja).

Jak widać na poniższych wykresach, liczba nowych przypadków - po odrzuceniu krótkotrwałych wahań - utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie, a testów wykonywanych jest coraz więcej.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce na milion mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 w Polsce w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Wielka Brytania

Dzienna liczba zakażeń na milion mieszkańców w Wielkiej Brytanii w badanym okresie wahała się od około 35 do 91. Nie uwzględniamy drastycznego spadku, który spowodowany był zmianą metodologii. Od 10 maja w tym kraju obserwowany jest spadek liczby nowych przypadków.

W ciągu ostatniej dekady kwietnia liczba testów w Wielkiej Brytanii utrzymywała się na poziomie około 0,40 w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Pod koniec miesiąca zaczęła rosnąć, osiągając 1 maja 1,8. Później zanotowano lekki spadek, warto jednak zauważyć, że od 6 maja liczba testów wykonywanych dziennie w tym kraju nie spadała poniżej 1 na 1000 mieszkańców. Największą wartość tego wskaźnika w analizowanym okresie odnotowano 20 maja - wyniósł on wtedy 2,61. Od tego momentu wartość ta zaczęła spadać.

Na poniższych wykresach widać, że liczba nowych przypadków spada, a liczba wykonywanych testów rośnie.

Drastyczny spadek na wykresie Wielkiej Brytanii 21 maja spowodowany jest zmianą metodologii.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii na milion mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 w Wielkiej Brytanii w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych 26 kwietnia zanotowano drastyczny wzrost dziennej liczby zakażeń na milion mieszkańców. Następnie liczba nowych przypadków wahała się na poziomie od 54,73 do 102,58.

W tym kraju od pierwszej dekady maja obserwowany jest dzienny wzrost liczby wykonywanych testów na COVID-19 na tysiąc mieszkańców. Utrzymywał się on powyżej jednego testu na 1000 osób.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych na milion mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Włochy

We Włoszech od ostatniej dekady kwietnia obserwowany jest powolny, ale stabilny spadek liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na milion mieszkańców.

Z kolei liczba wykonywanych testów w ciągu analizowanego miesiąca powoli, ale systematycznie rośnie. Na każdy 1000 Włochów przypada teraz nieco więcej niż 1 test wykonywany w ciągu doby.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem na milion mieszkańców we Włoszech (OurWorldInDataOurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 we Włoszech w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0))OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Australia

Dzienna liczba zakażeń na milion mieszkańców w Australii w ciągu ostatniego miesiąca wahała się na poziomie od 0,08 do 1,18. Drugą z wartości odnotowano 16 maja i był to największy wzrost od czasu gromadzenia danych.

Jeśli chodzi o liczbę wykonywanych w ciągu doby testów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, to systematycznie rosła do połowy maja, by osiągnąć poziom powyżej 1,2. Od kilki dni utrzymuje się na poziomie około 1.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Australii na milion mieszkańców (OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0))OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 w Australii w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0))OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Czechy

W Czechach w ciągu ostatniego miesiąca obserwowano ciągłe wahanie się liczby nowych przypadków SARS-CoV-2. Dwa razy zanotowano spadek do poziomu 1,68. 19 maja nastąpił gwałtowny wzrost do poziomu 10,37. Z kolei liczba przeprowadzanych testów w analizowanym okresie utrzymywała się na stabilnym poziomie około 0,6 testu na 1000 osób na dobę.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Czechach na milion mieszkańców (OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0))OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)
Dzienna liczba testów na COVID-19 w Czechach w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0))OurWorldInData.org/coronavirus (CC BY 4.0)

Autor: kw,dd,ps/map / Źródło: ourworldindata.org, PAP, worldometers.info

Pozostałe wiadomości