Smog w Polsce. Wiele miejsc z niezdrową i złą jakością powietrza

[object Object]
Przyczyny zanieczyszczonego powietrza w Polscetvn24
wideo 2/30

Na południu Polski przekroczone są normy jakości powietrza, zwłaszcza pyłu PM2,5. Sprawdź jakość powietrza w swoim mieście.

SPRAWDŹ SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10

W czwartek rano powietrzem niezdrowej jakości oddychali mieszkańcy: Pleszewa - 127,53 µg/m3 (212,5 procent normy dobowej), Sulęcina - 127,93 µg/m3 (213,2 procent normy dobowej) oraz Przemyśla - 110,59 µg/m3 (184,3 procent normy dobowej).

W miejscowościach położonych na południu kraju oddychano powietrzem średniej jakości.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 10 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ

Stężenie pyłu PM2,5

Również przekroczone zostały normy pyłu PM2,5. Stacje pomiarowe odnotowały złej jakości powietrze w Przemyślu - 95,71 µg/m3 (265,9 procent normy dobowej).

Powietrzem niezdrowej jakości oddychali mieszkańcy: Tarnowa - 70,14 µg/m3 (194,8 procent normy dobowej), Radomska - 63 µg/m3 (175 procent normy dobowej), Środy Śląskiej - 71,16 µg/m3 (197,7 procent normy dobowej), Złotego Potoku - 61,33 µg/m3 (170,4 procent normy dobowej), Szczecina - 67,84 µg/m3 (188,4 procent normy dobowej), Katowic - 64,75 µg/m3 (179,9 procent normy dobowej).

Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 10 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Maska antysmogowa (Maria Samczuk/PAP)Maria Samczuk/PAP

Autor: anw/dd / Źródło: tvnmeteo.pl, GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości