Czołowa instytucja finansowa wierzy w polską gospodarkę. Prognozy w górę

Ze świata

Bochenek o podniesieniu przez Moody's szacunku PKB Polskitvn24
wideo 2/3

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2017 roku wyniesie 3,4 procent, a w 2018 roku - 3,2 procent - wynika z kwietniowej aktualizacji cyklicznego raportu World Economic Outlook. To więcej niż przewidywano na początku roku. Fundusz podniósł też prognozę wzrostu gospodarczego dla świata do 3,5 procent.

Jeszcze w styczniu ekonomiści funduszu oczekiwali, że wzrost PKB Polski w tym, jak i przyszłym roku wyniesie 3,3 procenta. Autorzy raportu podwyższyli też szacunki inflacji - obecnie prognozują, że średniorocznie wyniesie ona 2,3 proc. zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r., podczas gdy w styczniu spodziewali się odpowiednio 1 proc. i 1,9 proc. Ekonomiści przewidują również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a na koniec 2018 r. 2,4 proc., czyli odpowiednio o 0,8 pkt. proc. i 0,2 pkt. proc. wyżej niż w prognozach styczniowych. MFW obniżył ponadto prognozę bezrobocia w Polsce. Stopa bezrobocia w tym roku ma wynieść 5,5 proc., a w przyszłym roku 5,3 proc. Styczniowa prognoza zakładała, ze będzie to odpowiednio 6,2 proc. i 6,1 proc. Fundusz zaznacza, że prognozowana stopa bezrobocia może się różnić od tej wg definicji krajowej.

Silna konsumpcja

Fundusz jednocześnie obniżył prognozę dynamiki wzrostu dla krajów Europy rozwijającej się do 3 proc. z 3,1 proc. wcześniej. Ekonomiści zaznaczyli, że w większości krajów regionu powinno nastąpić lekkie odbicie, a negatywnie wyróżnia się jedynie Turcja. "Perspektywy gospodarcze Europy rozwijającej się są relatywnie dobre, za wyjątkiem Turcji. Prognozujemy, że wzrost całej grupy powinien pozostać na poziomie 3 proc. w 2017 r. i umocnić się do 3,3 proc. w 2018 r." - napisali w kwietniowej edycji World Economic Outlook ekonomiści MFW. Autorzy raportu wskazują, że niepewność polityczna może negatywnie wpłynąć na dynamikę tureckiego PKB. Ich zdaniem, wzrost w innych krajach będzie wspierać silna konsumpcja.

"Wzrost w reszcie regionu powinien przyspieszyć po chwilowym spowolnieniu, jako że rosnące płace w części krajów wspierają silny wzrost konsumpcji" - napisano w raporcie. W skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.

Wzrost gospodarczy na świecie

Jednocześnie MFW podwyższył szacunki dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie w 2017 r. do 3,5 proc. z 3,4 proc. w poprzedniej prognozie. Prognoza na 2018 r. pozostała bez zmian na poziomie 3,6 proc. MFW szacuje, że gospodarki rozwinięte będą rozwijać się w 2017 i 2018 r. w tempie 2 proc. Dla bieżącego roku oznacza to rewizję w górę o 0,1 pkt. proc. W średnim terminie, MFW zakłada, że globalna gospodarka przyspieszy do 3,8 proc. w 2022 r.

Analitycy Funduszu zrewidowali w górę prognozy wzrostu PKB m.in.: dla Wielkiej Brytanii, Japonii i Chin. Bez zmian pozostawiono szacunki dla USA. Tempo wzrostu gospodarczego w USA w 2017 r. wyniesie 2,3 proc., a w 2018 r. 2,5 proc. Prognozy uwzględniają spodziewane efekty luzowania fiskalnego oraz wzrost wskaźników optymizmu w Stanach Zjednoczonych po wyborach prezydenckich.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: