Sześć państw strefy euro na celowniku KE. Duże obawy o Włochy

Ze świata

Prezydent Andrzej Duda o przyszłości Unii EuropejskiejTVN24 BiS
wideo 2/3

Projekty budżetów sześciu państw strefy euro na 2018 rok grożą złamaniem unijnych reguł z paktu stabilności i wzrostu - podała w środę Komisja Europejska. Szczególne zaniepokojenie w Brukseli budzi utrzymujący się wysoki poziom długu publicznego Włoch.

Chodzi o Francję, Belgię, Włochy, Austrię, Portugalię i Słowenię. Analiza, jaką przeprowadziła Komisja Europejska, wskazuje, że realizacja projektów planów budżetowych wspomnianych państw może doprowadzić do znacznego odejścia od wyznaczonej ścieżki polityki budżetowej. Przekroczenie może wynieść ponad 0,5 proc. PKB w ciągu roku lub ponad 0,25 proc. PKB w ciągu dwóch lat.

Włochy

KE przewiduje, że w przypadku Belgii i Włoch wystąpią niezgodności dotyczące planowanej redukcji długu. W środę komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici i wiceszef KE Valdis Dombrovskis wysłali pismo do ministra finansów Włoch Piera Carlo Padoana, w którym poinformowali, że wiosną KE przeprowadzi jeszcze raz ocenę "zgodności Włoch z wartością odniesienia dotyczącą redukcji długu". Włochy mają drugi w UE, po Grecji, dług w relacji do PKB - przekracza on 130 proc. - Równowaga strukturalna we Włoszech ma się (według planów Rzymu) poprawić o 0,1 procent PKB w 2018 roku, a powinna się poprawić o 0,3 procent PKB. Dotrzymanie tego zobowiązania jest konieczne. Dług Włoch nieco spadnie - w 2018 roku wyniesie 130,8 procent PKB., ale to nadal jest dla nas źródło zmartwień - podkreślał Moscovici na konferencji prasowej w Brukseli.

Hiszpania i Francja

KE wypowiedziała się też w sprawie dwóch krajów eurolandu, które są objęte procedurą nadmiernego deficytu. Chodzi o Hiszpanię i Francję. O ile w przypadku Hiszpanii wszystko jest na dobrej drodze, by w przyszłym roku deficyt spadł poniżej unijnego progu 3 proc. PKB, to w przypadku Francji projekt budżetu jest obarczony ryzykiem niezgodności z wymogami paktu stabilności i wzrostu na 2018 r. "W prognozie gospodarczej Komisji z jesieni 2017 r. przewiduje się znaczne odchylenie od wymaganej ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego oraz niezgodność z wartością odniesienia dotyczącą redukcji długu w 2018 r." - podała KE. Bruksela ma nadzieję, że Paryż podejmie wysiłki strukturalne, czyli poprawi swoją sytuację budżetową tak, aby wydatki były bliższe wpływom (wyłączając przy tym z obliczeń czynniki związane z wahnięciami koniunkturalnymi).

Zgodne z wymogami

Jedynie sześć krajów strefy euro przedstawiło projekty budżetu, które KE uznała za zgodne z wymogami paktu stabilności i wzrostu. Chodzi o Niemcy, Litwę, Łotwę, Luksemburg, Finlandię i Holandię. Pięć krajów - Estonia, Irlandia, Malta, Cypr i Słowacja - przedstawiło projekty, które zostały uznane "za zasadniczo zgodne" z wymogami paktu. Oznacza to, że te plany finansowe mogłyby doprowadzić do odchylenia od celu średniookresowego nieprzekraczającego 0,5 proc. PKB w skali roku, czy 0,25 proc. w skali dwóch. Komisja zaleciła w środę zamknięcie procedury nadmiernego deficytu w przypadku Wielkiej Brytanii. "Prognoza Komisji potwierdza terminowy i trwały charakter korekty nadmiernego deficytu, jaką Wielka Brytania przeprowadziła w roku budżetowym 2016–2017" - podkreśliła KE.

Rumunia

Urzędnicy w Brukseli mają poważne zastrzeżenia do Rumunii. Według nich Bukareszt nie podjął skutecznych działań w odpowiedzi na dotychczasowe rekomendacje. KE wystosowała jeszcze w maju ostrzeżenie do Rumunii. W czerwcu państwa członkowskie przyjęły zalecenie w sprawie odpowiednich działań w tym roku. O ile przed wakacjami zalecenie dotyczące korekty strukturalnej wynosiło 0,5 proc., to teraz Bukareszt ma zmniejszyć deficyt strukturalny o co najmniej 0,8 proc. PKB w przyszłym roku. W swojej rocznej analizie wzrostu gospodarczego Komisja wezwała państwa UE do pobudzania inwestycji, by wspierać szybszy wzrost PKB, oraz do zwiększenia wydajności i długoterminowego wzrostu gospodarczego. W dalszym ciągu priorytetem ma być ograniczenie wysokich poziomów zadłużenia i przywrócenie buforów fiskalnych na wypadek kryzysu. Do tego celu - zdaniem KE - mogą się przyczynić m.in. usunięcie luk w prawie podatkowym, poprawa jakości struktury finansów publicznych i lepiej ukierunkowane wydatki publiczne. Jeśli chodzi o strefę euro, to Komisja zaleciła neutralny kurs polityki budżetowej oraz zrównoważoną kombinację polityki budżetowej i monetarnej.

Autor: ps//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock