Co Polacy robią z wolnym czasem? Prawie jedna piąta go nie ma

Ze świata

ShutterstockPrawie jedna piata Polaków nie ma w dni powszednie czasu wolnego

Prawie jedna piąta Polaków nie ma w dni powszednie czasu wolnego - wynika z badania GUS. Jeśli mamy czas wolny, najchętniej spędzamy go na świeżym powietrzu, popularne są też spotkania z rodziną lub znajomymi. Ponad 80 proc. badanych codziennie w wolnym czasie ogląda telewizję, a ponad połowa nigdy nie uprawia sportu.

Badanie zrealizował Główny Urząd Statystyczny w pierwszej połowie 2015 r. Jak pokazało badanie , 19 proc. mieszkańców Polski przyznało, że nie miało w ciągu powszedniego dnia czasu wolnego dla siebie, w tym 4 proc. stwierdziło, że czasu brakuje im nawet na wykonanie koniecznych zajęć. Jedna czwarta badanych oceniła, że czasu wystarcza im na wszystko bez specjalnego pośpiechu, natomiast 6 proc. wskazało, iż mają aż za dużo czasu do dyspozycji.

Wolny czas

Sposób wykorzystania czasu w ciągu dnia powszedniego różni się przede wszystkim w zależności od wieku i jest związany z liczbą obowiązków zawodowych i rodzinnych, które pojawiają się na różnych etapach życia. Brak czasu wolnego deklarują przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata.

W najstarszych grupach wieku zaobserwowano natomiast relatywnie wysokie odsetki odpowiedzi wskazujących na nadmiar czasu wolnego. GUS sprawdził też, jak Polacy spędzają wolny czas. Jedną z najbardziej popularnych form były spacery oraz relaks na świeżym powietrzu - taką aktywność przynajmniej raz w miesiącu podejmowało trzy czwarte badanych. Znaczna część badanych przynajmniej raz w miesiącu słuchała nagrań muzycznych (68 proc.) oraz odwiedzała rodzinę, przyjaciół lub znajomych, bądź przyjmowała ich u siebie (60 proc.).

Prawie połowa oglądała przynajmniej raz w miesiącu filmy na różnych nośnikach. Sport w czasie wolnym z taką częstotliwością uprawiała ponad jedna trzecia badanych (36 proc.). Podobne odsetki deklarowały zajmowanie się swoim hobby oraz spędzanie czasu w kawiarni, klubie czy pubie w gronie rodziny lub znajomych. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, badanie pokazało, że z wypoczynku na świeżym powietrzu nie korzystało blisko 20 proc. badanych, ponad połowa Polaków (53 proc.) w ogóle nie uprawiała sportu.

Życie towarzyskie Polaków

Jeśli chodzi o życie towarzyskie, zaobserwowano, iż większość badanych preferowała przyjmowanie znajomych, rodziny i przyjaciół u siebie w domu lub odwiedzanie ich, niż spotkania poza domem. Jednocześnie co piąta osoba nikogo nie odwiedzała, ani nie zapraszała do siebie lub robiła to bardzo rzadko (najwyżej 3 razy w roku). Niewielką popularnością cieszy się uczestnictwo w kulturze poza domem. Co najmniej raz w roku do kina chodziła niewiele ponad połowa badanych (51 proc.), a przynajmniej raz w miesiącu – co jedenasty (9 proc.). Do teatru i na koncerty chociaż raz w roku chodziło 31 proc. mieszkańców Polski, przy czym tylko 2 proc. co najmniej raz w miesiącu. Bardzo popularnymi sposobami spędzania wolnego czasu były natomiast oglądanie telewizji i słuchanie radia. 81 proc. osób oglądało telewizję codziennie, w tym ponad 30 proc. do 2 godzin dziennie i prawie tyle samo 2-4 godziny. Co piąta osoba przeznaczała codziennie na oglądanie telewizji ponad 4 godziny. Odsetek osób słuchających codziennie radia wynosił 63 proc. Ponad 4 godziny dziennie radia słuchała niemal jedna czwarta badanych (23 proc.). Stosunkowo dużą popularnością cieszyło się oglądanie filmów na różnego rodzaju nośnikach. Raz w tygodniu lub częściej filmy w ten sposób oglądało 29 proc. osób.

Czytelnictwo

Gazety (w wersji papierowej lub elektronicznej) czytało codziennie lub prawie codziennie 30 proc. osób, natomiast 16 proc. nie czytało ich w ogóle. Regularne czytanie czasopism zadeklarowała niewiele ponad jedna piąta badanych (21 proc.). Podobny odsetek nigdy lub prawie nigdy nie czyta tego rodzaju prasy (20 proc.). W ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie co najmniej jedną książkę przeczytało 46 proc. Polaków. Najwyższe odsetki obserwowane były w młodszych grupach, najniższy poziom czytelnictwa odnotowano wśród osób w wieku 75 lat i więcej (35 proc.). Respondentów pytano również o wyjazdy w celach prywatnych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, trwające co najmniej 5 dni. Według tak zdefiniowanych kryteriów, poza swoje miejsce zamieszkania wyjeżdżała co najmniej raz mniej niż połowa Polaków (44 proc.). Najczęściej były to wyjazdy krajowe – prawie co czwarta osoba była na wczasach, na wycieczce lub w sanatorium, 15 proc. osób odwiedzało rodzinę bądź przyjaciół mieszkających w innej miejscowości, a 5 proc. wyjeżdżało na działkę (własną lub znajomych). Na zagranicznych wczasach lub wycieczce była co dziesiąta osoba, a krewnych lub znajomych za granicą odwiedziła prawie co dwudziesta osoba.

Praca w "korpo" czy "na swoim"? "Debata Młodych" w TVN24BiS (21.09.2016):

Praca w "korpo" czy "na swoim"? Debata Młodych w TVN24BiS

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock