TVN24 Biznes | Z kraju

Ftalany w zabawkach. Wyniki kontroli inspekcji

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Bezpieczne zabawki
UOKiKBezpieczne zabawki

Czy plastikowa zabawka jest bezpieczna? Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy dopuszczalne stężenie ftalanów w lalkach, zabawkach do kąpieli i piłkach nie jest przekroczone.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

W raporcie podano, że najwięcej, bo 163 objętych kontrolą zabawek pochodziło z Chin. "Również z tego kraju pochodziło najwięcej zakwestionowanych wyrobów (57)" - podkreślono.

Zastrzeżenia zgłoszono też wobec czterech zabawek wyprodukowanych w Polsce, trzech pochodzących z Wielkiej Brytanii, dwóch z Niemiec oraz jednej o nieustalonym pochodzeniu.

Łącznie zakwestionowano 67 ze 204 skontrolowanych zabawek.

Kontrola wykazała, że najwięcej niezgodności formalnych dotyczyło braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera - 35,1 procent. Zastrzeżenia formalne dotyczyły również m.in. braku lub nieprawidłowych ostrzeżeń - 15,9 procent, czy niewskazania ryzyka związanego z użytkowaniem zabawek - 13,9 procent.

Ftalany w zabawkach

Inspekcja poinformowała ponadto, że w Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi przeprowadzono 156 badań laboratoryjnych pod kątem występowania ftalanów. To związki chemiczne, które stosowane są powszechnie w produktach codziennego użytku. Występują np. w żywicach, są bazą dla lakierów i farb. Niektóre z ftalanów mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, szczególnie dzieci.

Inspekcja wyjaśniła, że badania laboratoryjne wykazały, że w 36 zabawkach, czyli 23 procent, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia ftalanów. Dodano, że pod kątem obecności tych substancji najczęściej badano lalki - 70 wyrobów. To właśnie w tej grupie zabawek stwierdzono najwięcej nieprawidłowości - 29 zakwestionowanych wyrobów.

Dodano, że stężenia ftalanów przekroczone były głównie w lalkach wykonanych z PCW, szczególnie w ich miękkich częściach np. głowach czy kończynach.

Jakie działania?

Inspektorzy w sześciu przypadkach stwierdzenia niezgodności formalnych (np. brak informacji umożliwiających identyfikację zabawki, brak informacji identyfikujących producenta o raz importera) wystąpili do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.

Wydano także jedną decyzję zakazującą udostępniania zabawki.

Jednocześnie przedstawiciele Inspekcji Handlowej skierowali do prezesa UOKiK 9 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych. "Sprawy są obecnie analizowane" - dodano.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości