Kluczowe linie kolejowe dla superlotniska. Rząd przyjął listę

Z kraju

Wild: CPK do 2027 to bardzo ambitny harmonogramTVN24 BiS
wideo 2/7

Rząd przyjął w poniedziałek wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Opracowanie to ma umożliwić między innymi sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Przygotował ją pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild.

Sieć linii kolejowych

"Państwo polskie zobowiązało się do realizacji systemu komunikacyjnego wskazanego w koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koncepcja ta określa m.in. sieć linii kolejowych (planowanych do budowy i istniejących), które stanowić będą szkielet systemu transportowego kraju, zapewniający pasażerom dostęp do systemu transportu dalekobieżnego, w tym bezpośredni dojazd do CPK i Warszawy" - czytamy w komunikacie CIR. W rozporządzeniu doprecyzowano opisaną w koncepcji CPK sieć linii. Określono ich numery, nazwy, przybliżoną długość. Wyznaczono też linie o znaczeniu państwowym – ze względu na ich znaczenie gospodarcze i dla spójności sieci kolejowej. "Realizacja komponentu kolejowego CPK stanowi podstawowy element przedsięwzięcia pozwalający na skomunikowanie nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących wszystkie regiony kraju, którego głównym węzłem będzie CPK" - napisano.

SPRAWDŹ WYKAZ LINII KOLEJOWYCH

Z Warszawy do CPK w 15 minut

Połączenie CPK z Warszawą i Łodzią ma zostać zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Ze stolicy na nowe lotnisko mamy dojechać w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. 25 minut. "W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej m.in. Katowice i Kraków. Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice, zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi oraz elastyczność w wyznaczaniu tras pociągów. Umożliwi to skierowanie przez CPK większości pociągów międzyregionalnych wyjeżdżających z Warszawy w kierunku zachodnim, zapewniając skomunikowanie CPK z pozostałymi regionami kraju" - tłumaczy CIR. W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego ma powstać dworzec kolejowy. Dalsze etapy prac - jak czytamy w komunikacie - mają pozwolić na poprawę skomunikowania CPK ze wszystkimi regionami kraju przez budowę nowych elementów sieci kolejowej. "Planuje się uzyskanie połączenia CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny w tzw. etapie pierwszym oraz docelowo w tzw. etapie drugim – w czasie do 2 godzin" - czytamy.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Autor: mp//bgr / Źródło: PAP