TVN24 Biznes | Z kraju

W czasie pandemii zniknęło prawie 100 tysięcy miejsc pracy

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Premier Morawiecki o ratowaniu miejsc pracyTVN24
wideo 2/4
TVN24Premier Morawiecki o ratowaniu miejsc pracy

W drugim kwartale 2020 roku zlikwidowano niemal 94 tysiące miejsc pracy. W porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku trend likwidacji miejsc pracy wyhamował, przy czym znikanie stanowisk miało z czasem coraz większy związek z epidemią - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Opracowanie GUS dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na rynek pracy w Polsce w II kwartale 2020 r. opiera się na danych z realizowanego raz na kwartał badania "Popyt na pracę". Na koniec II kwartału liczba pracujących była o 2,7 proc. niższa niż na koniec I kwartału 2020 r. - wynika z opracowania.

W II kwartale 2020 r. zlikwidowano 93,6 tys. miejsc pracy. Było to o prawie 22 proc. mniej niż w I kwartale 2020 r. Miejsca pracy likwidowano najczęściej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu; w naprawie pojazdów samochodowych oraz budownictwie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności, PKD).

Pracujący w ostatnim dniu kwartałustat.gov.pl

W związku z epidemią

Jak zauważa GUS, w porównaniu z I kwartałem nastąpił wzrost skali likwidacji miejsc pracy w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Miało miejsce niemal wyłącznie w sektorze prywatnym.

GUS podkreśla, że miejsca pracy zlikwidowane z powodu sytuacji epidemicznej były silnie skorelowane z miejscami pracy zlikwidowanymi w ogóle, choć były rodzaje działalności, w których nieco częściej przyczyną likwidacji była epidemia. Są to sekcje: administrowanie i działalność wspierająca, przetwórstwo przemysłowe i działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Praca zdalna

Na koniec czerwca 2020 r. pracę zdalną wykonywało 10 proc. pracujących, o 0,8 punktu procentowego mniej niż w końcu marca 2020 r. Wykorzystanie pracy zdalnej rosło wraz ze wzrostem wielkości podmiotów. W większym stopniu na pracę zdalną przechodzono w regionie warszawskim - pracował tam w ten sposób niemal co piąty pracujący.

Najrzadziej stosowano pracę zdalną w regionach: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywał co 20. pracujący. Jeśli chodzi o rodzaj działalności, najwięcej pracujących objętych pracą zdalną (prawie 60 proc.) było w sekcji informacja i komunikacja.

Odsetek osób pracujących zdalniestat.gov.pl

Zasiłki

Według stanu na koniec II kwartału, 2,1 proc. pracujących skorzystało z zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem do lat 8. Było to o 0,2 punktu proc. mniej niż w końcu I kwartału. W większym stopniu z zasiłku korzystali pracownicy sektora prywatnego niż publicznego.

0,4 proc. pracujących skorzystało z wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego z powodu objęcia kwarantanną, lub izolacją. W większym stopniu dotyczyło to pracujących w sekcjach związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w górnictwie i wydobywaniu.

W opracowaniu badania zauważono, że w II kwartale 2020 r., pomimo trwania pandemii, został zatrzymany spadek liczby wolnych miejsc obserwowany w I kwartale. Liczba takich miejsc zwiększyła się o ponad 6 proc. (i wyniosła 81,4 tys. po wzroście o 4,9 tys.).

Badanie popytu na pracę obejmuje podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: biuro