Oto najlepsze uczelnie w Polsce. Nowy ranking

Z kraju

Ranking najlepszych uczelni w Polscetvn24bis
wideo 2/5

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Uczelnie uzyskały odpowiednio 100 i 99,6 proc. we wskaźniku rankingowym. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska.

Ranking został przygotowany po raz 19. przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera.

Czołówka

Na pierwszym miejscu rankingu najlepszych uczelni akademickich, który objął 94 szkoły wyższe, ponownie znalazły się ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Uczelnie uzyskały odpowiednio 100 proc. i 99,6 proc. we wskaźniku rankingowym. Kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż o 0,5 punktu procentowego) będą klasyfikowane na pozycjach ex aequo. Na trzecim miejscu, podobnie jak rok wcześniej, uplasowała się Politechnika Warszawska (82,8 proc). Na kolejnych miejscach znalazły się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (81,6 proc.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (78,6 proc.), Politechnika Wrocławska (75,6 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (66,1 proc.) oraz Uniwersytet Wrocławski (64,3 proc.). Na dziewiątym miejscu uplasowały się ex aequo Politechnika Gdańska (61,8 proc.) i Politechnika Śląska (61,3 proc).

Szkoły prywatne

Za najlepszą uczelnię niepubliczną, kształcącą na poziomie magisterskim, uznano Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na dalszych miejscach znalazły się: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. W rankingu najlepszych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zwyciężyła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Kolejne miejsca zajęły: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Za najlepszą uczelnię medyczną w kraju uznano Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, za najlepszą uczelnię rolniczą - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zaś za najlepszą uczelnię techniczną - Politechnikę Warszawską. Miano najlepszej uczelni pedagogicznej uzyskała Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Na pierwszym miejscu wśród Akademii Wychowania Fizycznego uplasowały się ex aequo uczelnie z Gdańska, Krakowa i Katowic, zaś wśród uczelni ekonomicznych dwie warszawskie uczelnie: Szkoła Główna Handlowa oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

Nagrody specjalne

Jak co roku, przyznane zostały również nagrody specjalne Awans 2018 dla uczelni, które zanotowały największy skok w rankingach. Wśród uczelni akademickich wyróżniono Politechnikę Śląską, która awansowała o cztery miejsca (z 13. na 9.), natomiast w grupie uczelni niepublicznych - Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, która awansowała o 12 miejsc (z 23. na 11). Zestawienie przygotowano w oparciu o kryteria takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie.

Autor: msz / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia | Minimus