Ile zarabiają członkowie rad nadzorczych? Nowy raport

Z kraju


Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek z głównych indeksów giełdowych zwiększyła się w 2018 roku o 5 procent w porównaniu z 2017 rokiem, z 81 tysięcy do 85 tysięcy złotych - wynika z raportu, przygotowanego przez PwC.

W raporcie PwC napisano, że "co czwarty członek rady nadzorczej otrzymuje roczne wynagrodzenie w przedziale 36 - 85 tys zł, a kolejne 30 proc. otrzymuje wynagrodzenie niższe, w tym 10 proc. nie pobiera za zasiadanie w radzie żadnego uposażenia"

- Analizując tegoroczne wyniki zauważyliśmy zmniejszenie liczby osób zasiadających w wielu radach. W 2017 roku 15 proc. członków zasiadało w co najmniej 3 radach nadzorczych, natomiast w 2018 roku odsetek ten spadł do 7 proc. Przyczyną mogą być rosnąca odpowiedzialność i wymogi regulacyjne, którym nie towarzyszy wystarczający wzrost wynagrodzenia. Tegoroczna dynamika wzrostu mediany na poziomie 5 proc. była znacznie niższa od tej obserwowanej w roku poprzednim, kiedy wynosiła 25 proc. - powiedział Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług doradczych PwC.

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Jak zaznaczono w raporcie, na wysokość wynagrodzenia wpływa funkcja pełniona w radzie.

"Nadal liczy się też aktywność w komitetach. W 2018 r. mediana wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wynosiła 97 tys. zł i była wyższa o 15 proc. niż pozostałych członków rady. Osoby pracujące w komitetach mogły liczyć na wynagrodzenie co najmniej 30 proc. wyższe od pozostałych członków. Tradycyjnie najlepiej płacącym sektorem są banki, zaraz za nimi plasują się spółki sektora spożywczego, chemicznego i budowlanego. Niezmiennie też najlepiej płacą największe spółki" - czytamy w raporcie.

"Nie wystąpiły istotne zmiany, jeżeli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych (13 proc.). Nie występują też istotne różnice, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia kobiet i mężczyzn członków rad nadzorczych, za wyjątkiem roli przewodniczącego, gdzie mężczyzna może liczyć na 20 proc. wyższe wynagrodzenie" - napisano.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com