Ekspansja PKP Cargo na południe Europy. Polacy mają chrapkę na czeską AWT

Z kraju

pkp-cargo.plW środę PKP Cargo poinformowało o zawarciu umowy kupna za 103,2 mln euro

PKP Cargo spodziewa się, że finalizacja przejęcia czeskiej spółki AWT nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy – poinformował w rozmowie z PAP prezes Adam Purwin. Dzięki akwizycji polska firma chce wejść na rynek przewozów na południu Europy, oraz uzyskać synergie wynikające z efektywniejszego wykorzystania taboru.

- Finalizacja tej transakcji to kwestia kilku najbliższych miesięcy, nie spodziewam się, żeby był to bardzo odległy termin – powiedział PAP Purwin.

W środę PKP Cargo poinformowało o zawarciu umowy kupna za 103,2 mln euro, czyli ok. 445 mln zł, 80 proc. udziałów w spółce Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych polskiej spółki, która ma koniec września posiadała 66 mln zł gotówki netto.

Umowa kupna na 103 mln złotych

PKP Cargo nie podało w komunikatach ubiegłorocznych wyników przewozowych ani finansowych AWT. Jak powiedział PAP Purwin, zabraniają tego umowy o zachowaniu poufności zawarte przez obie spółki. AWT poza rynkiem czeskim jest obecne na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Grupa zatrudnia ok. 2,1 tys. pracowników i zarządza taborem kolejowym obejmującym 160 lokomotyw i 5 tys. wagonów.

Szybki wzrost przewozów

Przejęcie ma pozwolić PKP Cargo na bardziej zdecydowane wyjście z przewozami poza rynek polski i skokowy wzrost operacji na południu Europy. - To naturalny kierunek naszej ekspansji biorąc pod uwagę z jednej strony bariery techniczne na Wschodzie, czyli inny rozstaw torów, a z drugiej bardzo silną pozycję DB Schenker na Zachodzie Europy – wyjaśnił prezes. - Pamiętajmy też, że AWT realizuje dziś przewozy w krajach, w których PKP Cargo nie jest obecne operacyjnie, ale posiada licencje przewozowe. To daje nam możliwość szybkiego wzrostu przewozów na tych rynkach, np. poprzez zastąpienie przez nasz tabor dotychczasowych podwykonawców AWT – dodał. PKP Cargo odkupi 80 proc. akcji AWT od czeskiego inwestora Zdenka Bakali. Pozostałe 20 proc. akcji pozostanie w posiadaniu spółki Minezit. Purwin podał, że obecność tej firmy w akcjonariacie ma pomóc Cargo w poruszaniu się na czeskim rynku. W średnim terminie zarówno polska spółka jak i Minezit mają opcję wykupu akcji od drugiego akcjonariusza.

Terminal kontynerowy

Akwizycja AWT ma również przynieść PKP Cargo synergie wynikające z lepszego zarządzania taborem. - Jesteśmy w stanie zastąpić naszym taborem część wagonów i lokomotyw, które AWT dzierżawi w tej chwili na rynku. W ramach grupy PKP Cargo możemy też zrealizować czynności utrzymaniowe, które AWT zleca obecnie na zewnątrz – powiedział Purwin. - AWT nie wymaga poważnej restrukturyzacji, a wszystkie synergie operacyjne będziemy w stanie uzyskać naprawdę szybko, również dlatego, że czeska spółka prowadzi swoje działania bardzo blisko obszaru południowej Polski, gdzie aktywne jest PKP Cargo – dodał. Zdaniem prezesa ważnym elementem transakcji jest nabycie terminala kontenerowego Ostrava-Paskov, który jest własnością AWT. W ocenie Purwina dobrym uzupełnieniem pozyskanych kompetencji byłoby przejęcie Portu Gdańskiego Eksploatacja. PKP Cargo nadal zabiega o powrót do rozmów z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, który w listopadzie doszedł do porozumienia w sprawie PGE z maltańską firmą Mariner Capital Limited. - Idealnym dodatkiem do terminala Ostrava-Paskov byłoby przejęcie Portu Gdańskiego Eksploatacja, o który nadal się staramy. Chciałbym, żebyśmy powrócili do rozmów i o to cały czas zabiegamy – powiedział. Port Gdański Eksploatacja jest głównym operatorem przeładunkowym na terenie Portu Gdańsk w części portu wewnętrznego i wyłącznym przeładowcą na Gdańskim Terminalu Kontenerowym i Wolnym Obszarze Celnym.

PKP Cargo z KGHM

Zarząd gdańskiego portu 20 października przyznał maltańskiej firmie wyłączność negocjacyjną w procesie sprzedaży Portu Gdańskiego Eksploatacja. Wcześniej, poza Mariner Capital, ofertę kupna złożyło również konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu. Purwin poinformował również, że konsekwentnie realizowana jest umowa, którą we wrześniu PKP Cargo zawarło z należącą do KGHM spółką przewozową Pol-Miedź Trans. Cargo ma w pierwszej połowie 2015 roku objąć do 50 proc. udziałów PMT. Zgodnie z planami, większościowym udziałowcem w spółce pozostanie KGHM, a Pol-Miedź Trans skoncentruje się na działalności kolejowej. Prace związane z wejście kapitałowym PKP Cargo do PMT rozpoczęły się we wrześniu i toczyły się równolegle z procesem wydzielania z Pol-Miedź Trans działalności związanych z zarządzaniem paliwami i przewozami autobusowymi.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pkp-cargo.pl