Jak pracować podczas upałów. Obowiązki pracodawcy

Z kraju

Jakie prawa ma pracownik podczas upałów?tvn24
wideo 2/5

Do Polski zawitały upały, a temperatura sięgająca ponad 30 stopni Celsjusza staje się codziennością. Sprawdziliśmy, jakie obowiązki mają pracodawcy względem pracowników, gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury.

Darmowe zimne napoje

Pracodawca musi zapewnić pracownikom darmowe zimne napoje. Osobom, które wypełniają swoje obowiązki na zewnątrz woda przysługuje już wtedy, gdy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. Pracownicy biurowi mogą natomiast na nią liczyć, kiedy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza.

"Zimnymi napojami" mogą być zarówno woda mineralna, jak i np. soki. Muszą być one dostępne przez cały dzień - pracodawca nie może ich dostarczać np. co 2-3 godziny.

Odpowiednia temperatura

Pracodawca musi zadbać o odpowiednią temperaturę w biurze. Przepisy określają minimalną temperaturę w miejscu pracy na 14 stopni Celsjusza.

- Przepisy w naszym kraju nie regulują maksymalnej temperatury, powyżej której pracy nie należy wykonywać. Mamy tylko ograniczenie dotyczące młodocianych pracowników, czyli osób które ukończyły 16 lat, ale nie ukończyły jeszcze 18. One nie mogą pracować w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza w pomieszczeniach, jeżeli wilgotność względna powietrza wynosi ponad 65 proc. - wytłumaczyła w rozmowie z TVN24 rzecznik prasowa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie Joanna Narożniak.

Pracodawca nie ma obowiązku instalacji klimatyzacji, czy elektrycznych wiatraków. Musi jednak zadbać o zabezpieczenie okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, na przykład dzięki roletom i żaluzjom.

Przerwanie pracy

- Pracodawca ma możliwość z uwagi na wysokie temperatury skrócić czas pracy albo zrobić przerwy w pracy z powodu wysokich temperatur - powiedziała Joanna Narożniak.

- Nasze istniejące przepisy nie regulują kwestii, by pracownicy mieli możliwość odmówienia wykonywania pracy z powodu wysokich temperatur - dodała Narożniak.

Jak jednak dodała "jest przepis, który wskazuje, że w sytuacji, kiedy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy nie są właściwe, kiedy pracownik stwierdza, że ich realizowanie związane jest z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa, zdrowia, życia może odstąpić od wykonywania pracy".

Rzeczniczka zaznaczyła, że należy "powiadomić o tym niezwłocznie swojego przełożonego".

Kary

Za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy pracodawcy grozi kara finansowa. W zależności od przewinienia może ona wynieść od 1 tys. do nawet 30 tysięcy złotych.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis.pl