Rząd zawarł porozumienie, ale bez protestujących. "Ogromnie żałuję, że nie ma tych osób"

Z kraju

Porozumienie ws. wsparcia niepełnosprawnych. Wypowiedź Elżbiety Rafalskiejtvn24
wideo 2/5

Rząd i część organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością zawarły porozumienie w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, ale bez udziału protestujących w Sejmie. Porozumienie zawiera zobowiązania rządu między innymi do podniesienia wysokości renty socjalnej.

Ze strony rządu porozumienie podpisali minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Ze strony organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością dokument podpisały m.in.: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Integracja, Fundacja Pomóż Innym, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Bez protestujących

Ofertę podpisania Porozumienia odrzucili przedstawiciele rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy od ubiegłego tygodnia protestują w Sejmie.

- Ogromnie żałuję, że nie ma z nami tych osób, które protestują w Sejmie, a mają swój udział w tym, że pewne postulaty zostaną zrealizowane i są zawarte w tym porozumieniu. Byłam przekonana, że szukanie kompromisu jest jedyną drogą do wypracowania dobrego stanowiska dla wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych - ocenia w we wtorek minister Elżbieta Rafalska.

- Przedstawiona propozycja porozumienia między rządem a protestującymi rodzicami osób niepełnosprawnych nie jest dla nas porozumieniem; nie wierzymy w dobrą wolę rządu - oświadczyła we wtorek Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na propozycję przedstawioną przez rzeczniczkę rządu Joannę Kopcińską.

Protestujący nie uczestniczyli w spotkaniu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym we wtorek w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". - Nie będziemy teraz czekać, dostarczymy im kopię porozumienia - mówił wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Brak Funduszu Solidarnościowego

Rząd w Porozumieniu zobowiązuje się m.in. do podniesienia od czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej; realizacji Programu Dostępność plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

W porozumieniu zawarto także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

W podpisanym porozumieniu zabrakło zapisu o utworzeniu Funduszu Solidarnościowego, który ma sfinansować wsparcie dla niepełnosprawnych (tzw. danina solidarnościowa). Jak zapewniła jednak Elżbieta Rafalska, prace w tej sprawie nadal trwają.

Powstanie Funduszu Solidarnościowego zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Złożyłaby się na niego tzw. danina solidarnościowa pochodząca od osób najlepiej zarabiających.

Zrównanie rent

We wtorek przed południem Centrum Informacyjne Rządu podało, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelę ustawy zrównującą socjalną z minimalną rentą, czyli do 1029,8 złotych. Teraz renta socjalna jest o ponad 160 złotych niższa. "Kierując się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej" - napisano. Renty socjalne są finansowane z budżetu. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała dziś, że roczny koszt tego rozwiązania to 540 mln zł. Podkreśliła przy tym, że w roku 2017 renta socjalna wzrosła o 13 proc. Rafalska o pomyśle zrównania renty socjalnej z rentą minimalną mówiła we wtorek na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. - Nie mówię tu tego, żeby komukolwiek wypominać, że podnieśliśmy tę kwotę, tylko żeby pokazać w sposób absolutnie wymierny, że w 2017 roku pamiętaliśmy też o osobach niepełnosprawnych i o podniesieniu minimalnej emerytury i że mamy dzisiaj kolejną propozycję. Chcielibyśmy, żebyście państwo nam po prostu zaufali i wierzyli w to, że kierujemy się chęcią docelowego, kompleksowego rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych, ale taki program, taki projekt nie rodzi się z dnia na dzień - powiedziała Rafalska.

Protest w Sejmie

Zrównanie renty socjalnej z minimalną jest jednym z postulatów rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy - wraz z podopiecznymi - od 18 kwietnia protestują w Sejmie.

Oprócz tego protestujący domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego.

Autor: msz//dap / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: