Z kraju

Pół roku rządów Ewy Kopacz. Co zostało z obietnic?

Z kraju

Pół roku rządów Ewy Kopacz. Co z obietnicami?
TVN24 BiSPół roku rządów Ewy Kopacz. Co z obietnicami?

Bezpieczeństwo, górnictwo, nowa ordynacja podatkowa, polityka prorodzinna oraz bezpieczeństwo energetyczne - to najważniejsze kwestie, którymi w pierwszych sześciu miesiącach rządzenia miała zajmować się premier Ewa Kopacz.

Bezpieczeństwo

Konflikt na wschodzie Ukrainy sprawił, że kwestie bezpieczeństwa stały się jednymi z najważniejszych w czasie pierwszych sześciu miesięcy rządów Ewy Kopacz. I rząd pod jej wodzą zdecydował, że zwiększy wydatki na armię. Od przyszłego roku aż 2 proc. PKB będzie przeznaczane na obronność. Dodatkowe pieniądze (około 800 mln złotych) mają trafić na unowocześnienie i wyposażenie polskiej armii.

- Silna polska armia jest fundamentem naszego bezpieczeństwa – powiedziała dziś premier Ewa Kopacz podsumowując pół roku jej rządów.

Warto również przypomnieć, że rząd wystąpił do Stanów Zjednoczonych z pytaniem o możliwość zakupu pocisków manewrujących typu Tomahawk, które mają odstraszająco działać na ewentualnego wroga. Rząd utworzył też Centrum Weterana.

Górnictwo

Cena węgla na międzynarodowych rynkach finansowych spadła do tak niskich poziomów, że coraz większe kłopoty z funkcjonowaniem mają polskie kopalnie. Wiele z nich nie było restrukturyzowanych od lat, co utrudnia sięganie po węgiel leżący na coraz niższym poziomie lub sprawia, że staje się zupełnie nieopłacalne. Ewa Kopacz zapowiedziała solidną restrukturyzację czterech kopalń należących do Kompanii Węglowej: Brzeszcze w miejscowości o tej nazwie, Bobrek-Centrum w Bytomiu, Sośnica-Makoszowy w Gliwicach i Zabrzu oraz Pokój w Rudzie Śląskiej.

Jednak ostatecznie z tych obietnic niewiele zostało, bo osiągnięte po długich protestach porozumienie z górnikami z Kompanii Węglowej wygląda zupełnie inaczej. Już nie ma mowy o likwidacji kopalń, lecz o zmianach, które mają doprowadzić do tego, aby KW (już w postaci nowej spółki) znów stała się rentowna.

Porozumienie, zamiast pierwotnie deklarowanych cięć, zawiera też gwarancję zatrudnienia dla górników na zasadzie systemu alokacji (przemieszczenia), uzgodnionego między Spółką Restrukturyzacji Kopalń, a innymi podmiotami górniczymi w przypadku nieskorzystania z osłon socjalnych. A te dają górnikom, którzy mają 4 lata i mniej do emerytury m.in. możliwość wzięcia “4-letniego urlopu górniczego z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 75 proc. “, możliwość samozatrudnienia i zatrudnienia poza górnictwem. Z kolei pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, którzy mają 3 lata i mniej do emerytury mają "do dyspozycji urlopy przedemerytalne: 3-letnie urlopy w wysokości 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia".

Kiedy Ewa Kopacz "zażegnała" problem Kompani Węglowej, to strajk rozpoczęli górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy nie zgodzili się na plan oszczędnościowy. W czasie trwającego 17 dni protestu w spółce wstrzymano wydobycie węgla. Każdy dzień strajku kosztował spółkę 27 mln zł strat w przychodach. Oznacza to, że w czasie jego rwania spółka straciła około 459 mln złotych. Po długich negocjacjach dymisję złożył prezes Jarosław Zagórowski, a w zamian górnicy zgodzili się na to, aby ich czternasta pensja była w połowie stała, a w połowie zależna od wyników finansowych spółki. Rozszerzono też tydzień pracy kopalni do 6 dni, ale każdy z górników zachowa pięciodniowy tydzień pracy.

Bezpieczeństwo energetyczne

Obawy przed przerwaniem dostaw gazu z Rosji miał rozwiać terminal LNG w Świnoujściu. Jednak tak się nie stało, bo gazoport nadal nie jest gotowy. Pierwotnie dostawy gazu LNG dla PGNiG miały rozpocząć się do końca 2014 roku. Warto przypomnieć, że na początku marca Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła miażdżący raport o budowie gazoportu, w którym ostrzega, że “przez opóźnienia istnieje ryzyko utraty środków z Unii Europejskiej”. Ewa Kopacz podsumowując 100 dni swego urzędowania w styczniu zapowiadała, że terminal ruszy w lipcu. Gazoport ma być dziś gotowy w 97 proc.

Nowa ordynacja podatkowa

Dotychczas przyjęto założenia do projektu, który będzie zmieniał ordynację podatkową. Po konsultacjach założeń zostanie przygotowany projekt ustawy, którym następnie zajmie się Sejm. Według zapowiedzi nowe przepisy mają wyważyć interesy podatnika i strony publicznej. Urzędy skarbowe mają być też bardziej przyjazne dla podatników.

- Fundamentem nowej ordynacji ma być upodmiotowienie podatnika, jako tego, który składając daninę publiczną, ma być przez swoje państwo przede wszystkim szanowany, bo to z pieniędzy podatników żyją urzędnicy a państwo może funkcjonować - podkreśliła dziś premier.

Wprawdzie postęp w pracach jest, ale do obiecanej gruntownej zmiany jeszcze daleko. Bo np. prace nad oczekiwaną przez branżę energetyczną i zwykłych Kowalskich ustawą o odnawialnych źródłach energii trwały prawie pięć lat. Nie lepiej było w przypadku tzw. ustawy łupkowej i do dziś polska nie stała się łupkowym eldorado zapowiadanym jeszcze za kadencji premiera Donalda Tuska.

Polska w strefie euro

Ewa Kopacz w expose nie podała konkretnego terminu wejścia Polski do strefy euro. Temat mocno zaistniał podczas trwającej kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta. W samych działaniach rządu trudno dostrzec wolę szybkiego przyjęcia euro. Stanowisko premier jest niezmienne i brzmi: wejdziemy do eurolandu, jeśli strefa euro się zreformuje i będzie to dla nas korzystne. Jednak dotąd Polska nie wyszła nawet z procedury nadmiernego deficytu (czyli sytuacji, gdy deficyt budżetowy jest niższy niż 3 proc. PKB, dług publiczny nie wyższy niż 60 proc. PKB) nie mówiąc już o pozostałych warunkach, które trzeba spełnić przed przyjęciem euro.

Polityka prorodzinna

Rząd dwukrotnie zwiększył wydatki na budowę żłobków i wprowadził korzystne zmiany w urlopach rodzicielskich. Rząd przyjął także projekt ustawy przewidujący zasadę "złotówka za złotówkę" w świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że w kieszeniach polskich rodzin pozostanie 384 milionów złotych.

- Wspieranie polskiej rodziny, wpieranie dzietności to także elementy bezpieczeństwa Polski. Chcę, żeby państwo coraz bardziej starało się pomagać tym, którzy pragną mieć dzieci – mówiła dziś Ewa Kopacz.

Od września tego roku zostanie również zlikwidowane tzw. śmieciowe jedzenie w szkołach. Gabinet Ewy Kopacz zrealizował również obietnicę korzystniejszej waloryzacji rent i emerytur. Na ten cel 3,5 miliarda złotych.

Realizowany będzie również program Senior WIGOR. - Bardzo często starość oznacza niestety samotność, narastające problemy zdrowotne, poczucie wykluczenia. Chcemy, by dzienne domy opieki dla seniorów zapewniały ofertę: opiekuńczą, edukacyjną, kulturalną i sportowo-rekreacyjną - zadeklarowała dziś Kopacz. Zapowiedziała, że jeszcze w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych 100 tego typu placówek - najpierw w gminach o najniższych dochodach na mieszkańca i najwyższym odsetku ludzi starszych. Docelowo ma powstać 1200 takich placówek; rząd przeznaczy na nie 370 mln złotych.

Nowe drogi

Od 1 października 2014 r. oddano do ruchu niemal 200 km dróg krajowych, w tym: około 35 km autostrad, około 129 km dróg ekspresowych oraz około 36 km pozostałych dróg krajowych. To więcej o 39 km niż zakładały zapowiedzi z expose. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce przekroczyła 3 tys. km. Rząd przygotował też plan budowy nowych dróg na lata 2014-2023. Zakłada on wybudowanie około 1,8 tys. km nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad oraz 35 obwodnic. Inwestycje pochłoną 93 mld złotych.

Pociągi i kolej

W ubiegłym roku inwestycje na polskiej kolei przekroczyły 7 mld złotych. Za te pieniądze zakupiono nowy tabor, dokonano remontów dworców kolejowych, czy modernizacji infrastruktury. Mimo kolejnych opóźnień i problemów z systemem sprzedaży biletów na tory wyjechały też nowoczesne składy Pendolino. Koszt 20 pociągów to około 400 mln euro.

Wsparcie mieszkalnictwa

Rząd znowelizował ustawę dotyczącą programu “Mieszkanie dla młodych”. Warto przypomnieć, że w pierwszym roku funkcjonowania programu udzielono prawie 14 tys. preferencyjnych kredytów, a według bieżącego stanu udzielono ich już ponad 17 tys. pożyczek. Rząd rozpoczął także prace nad uruchomieniem nowego rządowego programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. Założenia przewidują sfinansowanie w okresie najbliższych 5 lat co najmniej 10 tys. nowych mieszkań czynszowych w oparciu o preferencyjny kredyt udzielany przez BGK.

Rozwój portów morskich

Rząd zmodernizował część nabrzeży w portach w Gdyni, Gdańsku i w Szczecinie. Gdynia ma pogłębiony kanał portowy, w Gdańsku zostały przebudowane wejścia do portów, a w Gdyni i Świnoujściu zmodernizowano falochrony. Te inwestycje mają przekładać się na wzrost konkurencyjności portów. Rząd chce w najbliższych latach zwiększyć przepustowość portów oraz poprawić infrastrukturę dostępową od strony lądu. Do końca tego roku przeznaczy na te cele 1 mld złotych.

Transport lotniczy

W listopadzie 2014 r. w dwóch portach leżących w sieci TEN-T: w Katowicach Pyrzowicach i w Bydgoszczy, zakończyły się ważne inwestycje w infrastrukturę lotniskową. Lotnisko Katowice Pyrzowice zyskało nową drogę startową. Natomiast na lotnisku w Bydgoszczy zakończył się remont płyt postojowych i dróg kołowania.

Kultura

3 mld 266 mln zł - tyle wynoszą przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego środki zapisane ustawie budżetowej na 2015 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym budżet resortu kultury zanotował 10 procentowy wzrost. To najwyższy w historii poziom. To blisko 1 proc. budżetu państwa, czyli realizacji najważniejszego postanowienia umowy społecznej zawartej z Obywatelami Kultury.

Premier Ewa Kopacz oświadczyła dziś podsumowując pół roku swojego przywództwa, że kierowany przez nią rząd zrealizował 50 proc. obietnic zawartych w jej expose. Tymczasem eksperci wyliczyli, że zrealizowano jedynie 36 proc. obietnic.

Ocena obietnic Ewy Kopacz
Ocena obietnic Ewy Kopacz TVN24 BiS

Autor: msz//km / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości