Poluzują prawo o obrocie ziemią. Niektóre zapisy "po prostu przeszkadzają"

Z kraju

Ziemia tylko dla rolników. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej ustawieTVN24 BiS
wideo 2/4

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się w poniedziałek konsultacje organizacji rolniczych w sprawie zmian w ustawach regulujących obrót ziemią. Projekt przewiduje wprowadzenie ułatwień między innymi dla rolników, którzy nie spełniają wszystkich dotychczasowych wymogów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji przepisów regulujących obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zostały zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt został w ubiegłym tygodniu skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopada 2017 roku.

Zobacz projekt ustawy

Uchwalona półtora roku temu ustawa od początku budziła emocje wśród rolników. Już wówczas resort zapowiedział, że będzie przyglądał się funkcjonowaniu tej ustawy i w razie potrzeby wprowadzi do niej poprawki - powiedział dziennikarzom po spotkaniu z organizacjami rolniczymi wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Jak mówił, poprawki do ustawy są konieczne "nie dlatego, że ona jest z gruntu zła, ona jest bardzo dobra - bo tak ją rolnicy oceniają, tylko mówią, że życie pokazało, iż niektóre zapisy trzeba zmienić, bo po prostu przeszkadzają". - Resort umówił się z organizacjami rolniczymi, że w końcu listopada na początku grudnia dojdzie do kolejnego spotkania. Do tej pory organizacje mają czas na zgłaszanie uwag do projektu na piśmie - poinformował Babalski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju.

Ułatwienia w obrocie

Resort rolnictwa zaproponował 13 zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, 6 zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, jedną zmianę w prawie spółdzielczym. - Wpłynęło kilkadziesiąt uwag, ale w 70-80 procentach powtarzały się - stwierdził wiceminister Babalski.

Jak wyjaśnił Babalski, zmiany do ustawy dotyczą takich kwestii jak zniesienie współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, rozszerzenie definicji osób bliskich (o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięciów, synowe), umożliwienie sprzedaży nieruchomości rolnej nie rolnikowi w przypadku, gdy wobec rolnika toczy się postępowanie egzekucyjne, tak by mógł on uzyskać wyższą kwotę. Projekt umożliwia nabycie nieruchomości, za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, takim instytucjom jak: uczelnie publiczne, państwowe lub samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub połączenia.

Ziemia dla rolników

- Dajemy pewną furtkę nabywania ziemi osobom, które nie do końca wypełniają definicje rolnika indywidualnego lub nie mają uprawnienia, by ją nabyć. Dzisiaj musi być 5-letni staż samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, 5-letni okres zamieszkania w danej gminie, chcemy trochę od tego odejść dla osób, które nie ukończyły 40 lat, aby umożliwić im rozpoczęcie działalności rolnej - tłumaczył wiceminister.

Babalski zapowiedział, że pod koniec stycznia poprawiony projekt powinien być przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na początku lutego projektem powinien zająć się rząd, po czym trafi on do Sejmu.

Zdaniem wiceministra ustawa może być przyjęta przez parlament w marcu, kwietniu.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: