Z kraju

Najpierw pieniądze, potem badanie techniczne. Kierowców czekają duże zmiany

Z kraju

Nowela ustawy Prawo o ruchu drogowymTVN24 BiS
wideo 2/2

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0). W nowych regulacjach założono, że za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zakładająca przyspieszenie wejścia w życie przepisów w zakresie Centralnej Ewidencji pojazdów została skierowana we wtorek do drugiego czytania przez połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

W projekcie założono, że CEPiK 2.0 ze wszystkimi dostępnymi usługami zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Badania techniczne

Przewidziano jednak wyjątek od tych przepisów, wprowadzając regulację, która umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ułatwi działalność przedsiębiorcom, np. zarządzającym flotą samochodową. - W związku z powyższym do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) na bieżąco będą przekazywane dane o negatywnych badaniach technicznych w szczególności gdy badania zostają przerwane w trakcie wykonania i kierowca unika konsekwencji nie pozwalając dokończyć badania i nie ponosząc kosztów ich wykonania. W ten sposób jednocześnie mamy nadzieje ograniczyć zjawisko "turystyki badań technicznych", w których kierowcy nie uzyskują pozytywnego wyniku badania technicznego i przenoszą się do innej stacji technicznej - powiedział Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji.

Informacje dla nowych właścicieli

W nowych rozwiązaniach doprecyzowano i zwiększono zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zdecydowano, że do CEP będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym. - Informacje takie są istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów - wyjaśnił Zagórski. Nowelizowane przepisy zakładają też, że obok zakładów ubezpieczeń także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) będzie zobowiązany do przekazywania do CEP informacji o szkodach istotnych do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Zatrzymanie dowodu

W nowych regulacjach przewidziano również możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną (SG) dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. W rezultacie SG będzie przekazywać do CEP informacje o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych oraz pozwoleniach czasowych. Według Zagórskiego projektowane zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu informacyjnego w Centralnej Ewidencji pojazdów i uzyskanie wyższej jakości danych, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock