Spore zmiany w pracy tymczasowej. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

Z kraju

Prawie połowa bezrobotnych nie chce pracytvn24bis.pl
wideo 2/6

Od 1 czerwca wchodzą w życie zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych. Najważniejsza zmiana ma zapobiec nadużywaniu terminów zatrudnienia. Dodatkowo pracownice w ciąży zyskują uprawnienia podobne do kobiet zatrudnionych na etatach.

1. Limit pracy

Kluczowa zmiana w sposobie zatrudniania pracowników tymczasowych dotyczy limitu czasu pracy u jednego pracodawcy.

Pracownik będzie mógł być skierowany do pracy tymczasowej wykonywanej na rzecz jednego pracodawcy przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie trzech lat (36 miesięcy).

Z drugiej strony pracodawca będzie mógł skorzystać z usług tego samego pracownika również przez 18 miesięcy w czasie 36 miesięcy. To rozwiązanie ma zapobiegać dotychczasowym sposobom na omijanie limitów zatrudnienia.

2. Zatrudnienie

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać tego samego rodzaju pracy, jaką wykonywał pracownik wcześniej zwolniony z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Oznacza to, że jeśli w ciągu trzech miesięcy pracodawca zwolnił osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, wyjaśniając to zmianami organizacyjnymi lub koniecznością redukcji zespołu, nie będzie mógł skorzystać z usług agencji pracy i zatrudnić za jej pośrednictwem osoby, która miałaby podobny zakres obowiązków, co poprzednik.

3. Kobiety w ciąży

Pracownice w ciąży zyskują ochronę podobną do kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jeśli ich umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży miałyby ją przedłużaną do czasu porodu. Po porodzie przysługuje jej zasiłek macierzyński.

4. Kontakt

W umowie jaką pracownik zawiera z agencją pracy tymczasowej, znajdą się dane umożliwiające pracownikowi kontakt z pracodawcą.

5. Kary

Za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć mandat do 5 tys. zł.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 czerwca, oprócz tych, dotyczących kontroli opłacania składek, które wejdą w życie z początkiem 2018 r.

Autor: kn/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock