Nowe zasady segregowania śmieci. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć

Z kraju

Od lipca wszysycy będą musieli segregować śmieci do czterech kontenerów

Od lipca zaczną obowiązywać jednolite dla całego kraju zasady segregowania odpadów. Do tej pory były ustalane w poszczególnych samorządach: w zależności od tego, w której gminie mieszkamy. Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Przedstawiamy 5 potrzebnych informacji.

1. Jak segregować?

Od lipca każdy z nas będzie musiał rozdzielać śmieci do czterech osobnych pojemników.

Odpady będą zbierane u źródła, czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają.

Jak dzielić odpady?

- zielone kontenery: szkło,

- niebieskie kontenery: papier - w tym tektura,

- żółte kontenery: metale i tworzywa sztuczne,

- brązowe kontenery: odpady, które ulegają biodegradacji, w tym bioodpady na przykład resztki kuchenne.

2. Wyższe stawki za składowanie

Resort środowiska zamierza zmusić samorządy do racjonalniejszej gospodarki odpadowej podnosząc opłaty za składowanie śmieci.

Wyższe stawki mają zacząć obowiązywać od 2018 roku i będą stopniowo rosły tak, by w 2020 roku umieszczenie 1 tony odpadów surowcowych na składowisku kosztowało w okolicach 270 zł, czyli 65 euro. Obecnie jest to ok. 20 euro.

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapewnia jednak, że wyższe opłaty nie uderzą w mieszkańców, tylko w przedsiębiorców, którzy niewłaściwie gospodarują odpadami.

3. Od kiedy zmiany?

Nowy system segregacji zacznie obowiązywać od lipca jednak samorządy będą miały pięć lat na dostosowanie kolorystyki pojemników.

Stare zasady będą mogły też obowiązywać do czasu wygaśnięcia przetargów na odbiór śmieci.

4. W przyszłości niższe opłaty za śmieci

Jak informuje Mazurek, resort środowiska pracuje też nad nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Według planowanych zmian mieszkańcy będą nagradzani za dobrą segregację. Osoby, które będą stosować się do reguł i rozdzielać odpady na cztery kontenery, będą miały niższe opłaty za śmieci.

5. Dlaczego zmiany?

Ministerstwo tłumaczy, że zmiany są konieczne, ponieważ obecnie w Polsce tylko 26 proc. śmieci jest poddawanych recyklingowi. A zgodnie z unijnymi regulacjami Polska musi w 2020 roku uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Resort twierdzi, że jeśli nie wprowadzimy nowych zasad, możemy stracić 1,3 mld zł unijnego dofinansowania na gospodarkę odpadową.

Zobacz: Smog znów w Polsce. Jakość powietrza stanie się priorytetem dla rządu? (Film z 17.01.2017)

Autor: azb/gry / Źródło: PAP